Informacije o studijama


05.11.2014. - 09:14 
Specijalističke strukovne studije (studije drugog stepena) – traju jednu ili dve godine i vrede najmanje 60 odnosno 120 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih studija stiče se zvanje specijalista strukovni inženjer date oblasti.

USLOVI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE:
U prvu godinu specijalističkih strukovnih studija se može upisati lice koje ima:

Završene osnovne akademske ili osnovne strukovne studije (najmanje tri godine, 180 ESPB bodova)