Predmet: Diskretni sistemi (17 - EM302A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Jezici za modelovanje hardveradada

Predmeti kojima je preduslov predmet Diskretni sistemi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Mašinsko učenje u embeded sistemimadada
Obezbediti jedan opšti uvid u fundamentalne aspekte teorije diskretnih sistema uključujući algoritme za analizu linearnih vremenski nepromenljivih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu, digitalno filtriranje i hardversku implementaciju dskretnih sistema.
Student koji uspešno završi ovaj predmet steći će uvid u osnovne koncepte teorije signala i sistema nad diskretnim vremenom koji uključuje: manipulacija sa signalima sa diskretnim vremenom, razumevanje najopštijeg opisa diskretnih sistema, i njihovu klasifikaciju i kvalitativna svojstva, pregled algoritama za analizu linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema u vremenskom i kompleksnom domenu. koncept digitalnog filtriranja kao i tehnike i postupke za hardversku implementaciju proizvojlnog diskretnog sistema.
Koncept diskretne vremenske ose, koncept signala sa diskretnim vremenom i operacija nad signalima sa diskretnim vremenom. Fundamentalni aspekti teorije signala sa dikretnim vremenom nad proizvoljnim poljem. Operacije nad signalima sa dikretnim vremenom nad poljem realnih brojeva. Bilateralna Z-transformacija, Unilateralna Z- transformacija, Diskretna Furijeova transformacija. Fundamentalni aspekti teorije diskretnih sistema, opis terminalnog ponašanja elemenata diskretnih sistema, njihova klasifikacija i povezivanje. Linearni vremenski nepromenljivi diskretni sistemi: analiza u vremenskom domenu i stabilnost. Analiza linearnih vremenski nepromenljivih diskretnih sistema pomoću unilateralne Z- transformacije i diskretne Furijeove transformacije. Koncept filtriranja, uvod u klasifikaciju i sintezu digitalnih filtara. Hardverska implementacija diskretnih sistema.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. NovakDiskretni sistemi - skripte2000FTN, Novi SadSrpski jezik
R. StruharikLaboratorijske vežbe iz diskretnih sistema - skripte2001FTN, Novi SadSrpski jezik
Mrinal Mandal, Amir AsifContinuous and Discrete Time Signals and Systems2007Cambridge University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada40.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Struharik dr Rastislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dautović dr Staniša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bratić Stojanka
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pilipović Nebojša

Laboratorijske vežbe