Predmet: Energetska elektronika 2 (17 - EE308)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta Energetska elektronika 2 je da studenta osposobi da projektuje, konstruiše i primenjuje savremene uređaje za stabilno napajanje DC i AC potrošača pretvaranjem parametara električne energije i korišćenjem snažnih elektronskih prekidačkih komponenti. Pored toga cilj je i da se student upozna sa metodama računarskog modelovanja i savremenim softverima za ovu namenu, kao i da studenta stekne neophodna praktična iskustva za primenu stečenog znanja u privredi kroz rad u laboratoriji.
Savladavanjem gradiva iz predmeta Energetska elektronika 2 studenti će biti osposobljeni da primenjuju principe i metode rada stabilnih izvora napajanja, odnosno DC i AC napajača sa snažnim elektronskim komponentama, modeluju, projektuju, rešavaju i proračunavaju ova kola, kao i da vrše računarske simulacije, te primenjuju komercijalna rešenja u raznim praktičnim aplikacijama.
Jednosmerni napajači (DC/DC pretvarači). Čoperi-princip, vrste, klasifikacija, način rada, matematički model. Jednosmerni napajači - osnovni zahtevi, princip rada, vrste. Linearni napajači. Prekidački napajači bez galvanske izolacije - pojam i klasifikacija. Spuštač napona (Buck pretvarač). Podizač napona (Boost pretvarač). Spuštač/podizač napona (Buck/Boost pretvarač). Ćukov pretvarač. Prekidački napajači sa galvanskom izolacijom - pojam i klasifikacija. Jednokvadrantni napajači – flyback i forward napajač. Dvokvadrantni napajači - push-pull, polumosni i mosni napajač. Metode modelovanja energetskih pretvarača. Modelovanje prekidačkih napajača usrednjavanjem u prostoru stanja. Metode upravljanja i regulacije energetskih pretvarača. Primeri primene uređaja energetske elektronike.
Metod izvođenja nastave je teorijski pristup kroz izlaganje principa rada sistema DC i AC napajača, rešavanjem problema proračuna rada ovih pretvarača, te praktičan rad i merenja u laboratoriji kroz set laboratorijskih vežbi.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dokić, B.Energetska elektronika : pretvarači i regulatori2000Elektrotehnički fakultet, Banja LukaSrpski jezik
Katić, V.Energetska elektronika : zbirka rešenih zadataka1998Univerzitet, Novi SadSrpski jezik
Katić, V., Marčetić, D., Graovac, D.Energetska elektronika : praktikum laboratorijskih vežbi2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada15.00
Testdada15.00
Testdada15.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.50
Prisustvo na predavanjimadada2.50
Praktični deo ispita - zadacineda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Todorović dr Ivan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vukajlović Nikola
Docent

Laboratorijske vežbe