Predmet: Digitalni modeli terena (17 - GI404A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGeoinformatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti digitalnog modelovanja podataka i Digitalnih modela terena. Uvodjenje studenata u svet 3D modela i problematiku koja prati vizualizaciju reljefa i geoprostora.
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: Digitalni modeli terena: svrha i primene. Predstava terena - osnovni koncepti. Predstava terena u 2d i 3d prostoru. Digitalni model terena - osnovni koncepti. Klasifikacija digitalnih modela terena- DTM, DSM, DEM. Akvizicija podataka za digitalni model terena: Klasičan premer,Fotogrametrija, SAR interferometrija, LIDAR, GNSS. Modeliranje površi i terena. Mreže trouglova. Mreže kvadrata i pravougaonika. Automatizmi u generisanju TIN-a i GRID-a. Tehnike interpolacije. Geostatistika. Kontrola kvaliteta i ocena tačnosti. Upravljanje digitalnim modelom terena u različitim rezolucijama - LOD. Predstava pomoću konturnih linija i izohipsi. Generisanje konturnih linija na osnovu DTM. Vizualizacija digitalnog modela terena. Primene digitalnog modela terena u geodeziji. GIS primene digitalnog modela terena. Sadržaj vežbi: Praktična primena na predavanjima prikazanih koncepata.
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; aktivno učestvovanje; izrada zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Li, Z., Zhu, Q., Gold, C.Digital terrain modeling : principes and metodology2005CRC Press, Boca RatonEngleski
Borisov, M.Digitalni modeli terena2015Skripta u rukopisu, Novi Sad, SrbijaSrpski jezik
Kraus, K.Photogrammetrie, Band 32001Topographische Informationsysteme, Bonn, GermanyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Kolokvijumnene25.00
Seminarski raddada15.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Borisov dr Mirko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrtunski dr Milan
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jovanović dr Dušan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bugarinović Željko
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe