Часописи


01.05.2015. - 00:00 
Часописи које Факултет техничких наука издаје као аутор или коаутор:

Advanced Technologies and Materials (ATM)

ISSN: 2620-0325
Периодичност објављивања: полугодишње
Научна област: Материјали и хемијске технологије / инжењерске науке

Факултет техничких наука у Новом Саду
Computer Science and Information

ISSN: 1820-0214
Периодичност објављивања: полугодишње
Научна област: Рачунарство и аутоматика

Факултет техничких наука у Новом Саду
International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)

ISSN: 2217-2661, 2683-345X (online)
Периодичност објављивања: квартално
Научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука у Новом Саду
Journal of Graphic Engineering and Design

ISSN: 2217-379X
Периодичност објављивања: годишње
Научна област: Графичко инжењерство и дизајн

Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за графичко инжењерство и дизајн
Journal of Production Engineering

ISSN: 1821-4932
Периодичност објављивања: годишње
Научна област: Производно машинство

Факултет техничких наука у Новом Саду, Департман за производно машинство
Machine Design

ISSN: 1821-1259
Периодичност објављивања: годишње
Научна област: Производно машинство

Факултет техничких наука у Новом Саду
Зборник радова Факултета техничких наука

ISSN: 0350-428X
Периодичност објављивања: месечно
Научна област: Техничко-технолошке науке

Факултет техничких наука у Новом Саду