Inženjerski menadžment


18.02.2015. - 13:18 

Inženjeri menadžmenta su „graditelji“ mostova između inženjerstva i biznisa. Oni govore oba jezika, poznaju oba načina razmišljanja i zato pronalaze rešenja koja će preduzeće učiniti uspešnim. Studijski program, koji se izvodi na FTN-u, poseban je jer je koncipiran tako da studentima pruža pored menadžerskih i široku lepezu inženjerskih znanja neophodnih za rad u organizacijama svih vrsta i područja delatnosti. Ovi inženjeri nalaze se svuda gde se inženjerska i upravljačka znanja sreću. Oni vrlo uspešno planiraju, organizuju, vode, nadziru i upravljaju poslovnim aktivnostima, preduzećem u celini ili njegovim delovima.
Ovaj profil inženjera ima sposobnost da, uspešnije od drugih, upravlja organizacijom jer može da sagleda kompletnu sliku i na pravi način uklopi svaki element, ali i da pronađe pravo mesto svakom zaposlenom i dodeli mu odgovarajući zadatak, kako bi posao bio bolje urađen. Budući inženjer stiče znanja od vrhunskih profesora iz najznačajnijih inženjerskih disciplina koje se izučavaju na Fakultetu tehničkih nauka u dobro opremljenim laboratorijama. Ta mogućnost ih izdvaja od drugih i predstavlja razlog zašto su inženjeri menadžmenta sa FTN-a tako dominantni na tržištu rada i zašto postižu izuzetne rezultate obavljajući značajne funkcije u organizacijama u kojima rade.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA
Posebnost i prednost studijskog programa Inženjerski menadžment ogleda se u tome što je nastao, razvija se i živi na izvoru novih tehnologija – na Fakultetu tehničkih nauka. Zahvaljujući tome, naši diplomirani inženjeri menadžmenta zapaženi su, uvaženi i vrlo uspešni u proizvodnim i uslužnim preduzećima, multinacionalnim kompanijama, obrazovnim institucijama, bankama, osiguravajućim kućama, medijima, marketinškim agencijama, malim i srednjim preduzećima. Zaposleni su širom sveta i na veoma odgovornim pozicijama u različitim institucijama u kojima postižu vrhunske rezultate. Možda niste znali, ali oni imaju značajne uloge u najvećim bankama i osiguravajućim kućama u regionu i obavljaju ključne funkcije u velikim kompanijama kao što su: Siemens, Bosh, Norma group, H&M, Magna, NIS, Galeb ili Pionir, na primer. Pored toga, znaju da svoju kreativnost i ideju pretoče u novi proizvod, ne samo u postojećim već i u preduzećima koje sami osnivaju.

KAKO DO DIPLOME?!
Studijski program Inženjerski menadžment na Fakultetu tehničkih nauka kreiran je i usaglašen sa odgovarajućim studijskim programima najprestižnijih obrazovnih institucija u svetu. Tokom poseta i studijskih boravaka u kompanijama, visokoškolskim ustanovama i istraživačkim institutima u centrima sa kojima Fakultet ima ostvarenu saradnju, poput: Beča, Graca, Štutgarta, Milana, Maribora, Budimpešte, Madrida, Moskve, studenti su u mogućnosti da se sami uvere i provere kvalitet svojih znanja, a ukoliko ih to zainteresuje, postoji mogućnost da master studije nastave na nekom od pomenutih univerziteta. Takođe, studenti imaju priliku da preko različitih programa razmene, provedu po jedan i više semestara na univerzitetima u celom svetu, koji će im biti priznati u okviru studija koje su izabrali.

Osnovne akademske studije Inženjerskog menadžmenta traju četiri godine (osam semestara), čijim završetkom student stiče 240 ESPB. Studije se završavaju izradom i odbranom diplomskog rada. Akademski naziv koji se stiče je diplomirani inženjer menadžmenta.
Pored osnovnog akademskog naziva: diplomirani inženjer menadžmenta, u Dodatku diplome naznačava se studijska grupa - modul koji je student završio.
Prilikom upisa 4. godine student se opredeljuje za jednu od sledećih studijskih grupa – modula (usmerenja):

Organizacija i upravljanje preduzećem
Odnosi se na ovladavanje znanjima i veštinama organizovanja i upravljanja svim proizvodnim i uslužnim operacijama od planiranja, nabavke, organizovanja proizvodnje do vođenja procesa, nadzora i kontrole u cilju postizanja što boljih rezultata uz što manje troškove. Ovi inženjeri će biti osposobljeni da koordiniraju radom svih sektora i donose odluke od strateškog značaja za preduzeće.

Inovacije i preduzetništvo
Inženjeri menadžmenta ovog usmerenja znaju kako da iskoriste svoju kreativnost i ideju pretvore u proizvod ili uslugu. Uče kako se upravlja inovacijama, kako se novi inovativni proizvodi isporučuju tržištu, kako se u preduzećima uvode inovacije i pokreću novi poduhvati. Spremni su da pokrenu samostalno sopstveni posao ili da upravljaju porodičnim preduzećima.

Projektni menadžment
Upravljanje pomoću projekata danas predstavlja novi prilaz u inženjerstvu. Inženjeri menadžmenta u svim preduzećima imaju zadatak da upravljaju projektima razvoja novih proizvoda i procesa, da konkurišu za projekte finansirane od strane Evropske unije i donatorskih organizacija, ali i da vode ili učestvuju u međunarodnim razvojnim projektima. Ovo usmerenje je namenjeno studentima koji su skloni obavljanju poslova koji su novi i za preduzeće u kome rade i za okruženje.

Investicioni menadžment
Odnosi se na širok spektar znanja o funkcionisanju finansijskog sektora, upravljanju investicijama, tržištu kapitala, finansijskim odnosima između organizacija i države, odnosno znanjima iz oblasti poslovnih i primenjenih finansija koja su neophodna svakom preduzeću kako bi opstala i postala uspešna na tržištu.

Informacioni menadžment
Na ovom usmerenju studenti se osposobljavaju da primene savremene tehnike i alate iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju kako bi ono bilo efikasnije i kvalitetnije. Svi naši diplomirani inženjeri već su zaposleni, najčešće u okviru timova za projektovanje, programiranje i razvoj, testiranje, implementaciju, održavanje, integraciju, bezbednost i sigurnost informacionih sistema.

Menadžment kvaliteta i logistike
Studenti ovog usmerenja će naučiti kako da se posao u organizaciji obavlja bez greške, na najbrži i najjeftiniji način. Ovladaće znanjima za upravljanje spoljašnjim i unutrašnjim transportom, upravljanjem zalihama i skladišnim poslovanjem, uspostavljanjem sistema kvaliteta... U toku školovanja pruža se mogućnost dobijanja Sertifikata internog proverivača za standard SRPS ISO 9001:2008, koji je potreban svakoj organizaciji koja želi da izvozi svoje proizvode.

Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja
Studenti koji izaberu ovaj pravac usavršavanja, stiču znanja za rad u osiguravajućim društvima, bankama, raznim agencijama, kao i industrijskim sistemima u oblastima procene rizika i bezbednosti, jer sigurno je samo ono što je osigurano.

Industrijski marketing i inženjerstvo medija
Studenti koji se odluče za ovo usmerenje, imaju mogućnost i obavezu da, uz niz inženjerskih predmeta, savladaju osnovne marketinške veštine i zakonomernosti, steknu znanja o funkcionisanju medija i medijskih organizacija, usvoje metodologiju istraživanja tržišta, razumevanja potrošačkog ponašanja, institucionalnog komuniciranja, razvoja brenda.

Menadžment ljudskih resursa
Studenti ovog usmerenja, baviće se uspostavljanjem i održavanjem kulture i klime organizacije u kojoj postoje uslovi za razvoj kompetencija zaposlenih i ostvaruju zajednički ciljevi. Pored regrutovanja, selekcije, predupređenja konflikata i stresa, timskim učinkom, menadžeri ljudskih resursa obučavaju se za motivisanje zaposlenih i njihov kontinuiran razvoj kojim se povećava uspešnost organizacije.
Prilikom upisa, svakom studentu dodeljuje se savetnik koji ga usmerava, i prati njegov rad shodno interesovanjima studenta, pomaže kod izbora predmeta, realizacije stručne prakse, izbora teme diplomskog rada i sl.


Studentsko preduzeće
Dobra organizacija nastave i partnerski odnos nastavnika sa studentima omogućavaju stalno unapređenje kvaliteta obrazovanja i smanjenje napora u postizanju vrhunskih rezultata. Odličan primer saradnje profesora i studenata najbolje je ilustrovan kroz aktivnosti i projekte koje realizuje Studentsko preduzeće. O tom preduzeću, možda najbolje govori misija čiji su autori, naravno, studenti:
„Misija Studentskog preduzeća je sticanje praktičnog iskustva, prepoznavanje i proširivanje mogućnosti, želja i afiniteta studenata kroz timski rad. Stvoriti kvalitetne vrednosti prepoznatljive na tržištu putem integracije departmana razvijanjem kvalitetne komunikacije, inicijative i ambicije studenata.
Vrhunsko usavršavanje studenata za budućnost!“
Ovo je jedan od načina na koji studenti stiču praktična iskustva u realnom sistemu, uveravaju se u značaj stečenog znanja i to kroz proces pretvaranja svoje ideje u proizvod, sarađujući sa kolegama sa Industrijskog inženjerstva, Mehatronike, Mašinstva, Grafičkog inženjerstva i dizajna, i drugima koji su u tom poslu potrebni. Svaki proizvedeni proizvod potvrda je da su uspeli na svom putu obrazovanja i profesionalnog sazrevanja. Ovi studenti su u potpunosti spremni da sami pokrenu i sopstveno preduzeće, ukoliko to žele. Nakon ovog iskustva, oni znaju da se svojim profesorima i asistentima, mogu uvek obratiti za stručnu pomoć, savet i podršku.

http://studentskopreduzece.uns.ac.rs/

FB stranica DIIM FTN: https://www.facebook.com/iimftn
YouTube kanal IIM: https://www.youtube.com/user/iimftn
Twitter DIIM FTN: https://twitter.com/IIM_FTN
Flickr: https://www.flickr.com/photos/iimftn
Instagram: http://instagram.com/iim_ftn