SPECIJALISTIČKE STUDIJE


08.06.2020. - 10:47 
Fakultet tehničkih nauka raspisuje Konkurs za upis studenata u I godinu specijalističkih akademskih studija u školskoj 2020/21. godini.