Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 1000006
Изборни предмет 2000007
Изборни предмет 3000006
Изборни предмет 4000005
Изборни предмет 5000005
Стручна пракса000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 6000004
Изборни предмет 7330006
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00011011
Израда и одбрана мастер рада000087