Гласање за ново руководство. Савет ФТН-а изгласао новог декана


15.06.2012. - 00:00
Савет Факултета техничких наука на последњој седници која је одржана 15. јуна 2012. година изабрао је новог декана ФТН-а који ће у наредне три године са својим тимом водити ФТН. Кандидат проф. др Раде Дорословачки којег су чланови наставно-научног већа делегирали са 31 гласова, освојио је већину и са 14 гласова однео победу над противканидатом проф. др Војином Шенкомкоји је добио девет гласова на Савету ФТН-а. Претходно је одржана седница наставног-научног већа на којој су се чланови изјаснили своје ставове и делегирали кандидате о којима је касније Савет ФТН-а  одлучивао. Током одржавања седнице Савета оба кандидата су саопштила своје програме и планове развоја ФТН-а. Гласање за нову управу надгледала је Факултетска изборна комисија у саставу: председник: проф. др Мила Стојаковић, члан: проф. др Бранислава Новаковић и секеретар ФТН-а Иван Нешковић. О будућим продеканима одлучиваће се на седници Савета ФТН-а која ће се одржати средином септембра. Нови декан проф. др Раде Дорословачки преузеће дужност од садашњег декана ФТН-а проф. др Илије Ћосића 1. октобра 2012. године.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.