Свечана примопредаја дужности!


28.09.2012. - 00:00
На свечаној седници Савета Факултета техничких наука и Наставног научног већа 28. септембра одржана је примопредаја дужности старе новој управи Факултета. Проф. др Илија Ћосић предао је новом декану проф. др Радету Дорословачком Записник о примопредаји у којем се налази свеобухватни преглед стања нашег Факултета. Том приликом проф. др Илија Ћосић захвалио се колективу и студентима који су током 14 година његовог мандата сарађивали са њим. Декан ФТН-а проф. др Раде Дорословачки поздравио је све присутне и на опште задовољство поручио да ће добра сарадња са запосленима и студентима бити настављена и током његовог мандата. У својству сведока примопредаји је присуствовала адвокат Радмила Томић.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.