Predmet: Operativni sistemi (17 - E225)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura računaradane
Ovladavanje studenata principima rada operativnog sistema, njegovom organizacijom, strukturom i implementacijom. Ovladavanje konkurentnim programiranjem na početničkom nivou.
Poznavanje principima rada operativnog sistema, njegove organizacije, strukture i implementacije. Vladanje konkurentnim programiranjem na početničkom nivou.
Pojam operativnog sistema, Konkurentnost i sinhronizacija (konkurentni procesi i niti, saradnja i sinhronizacija procesa i niti, deljene promenljive, razmena poruka, međusobna isključivost, uslovna sinhronizacija, sredstva za saradnju i sinhronizaciju procesa i niti, mrtva petlja, konkurentni programski jezici i njihova implementacija, tipični problemi konkurentnog programiranja: proizvođač i potrošač, filozofi, čitači i pisači, upravljanje diskom, …), Zadaci operativnog sistema (interpretiranje komandi, rukovanje procesima, rukovanje datotekama, rukovanje radnom memorijom, rukovanje uređajima, raspoređivanje procesa), Interfejs operativnog sistema (skriptovi i sistemski pozivi), Sigurnost i zaštita, Vrste operativnih sistema (operativni sistemi raspodeljenog i realnog vremena, distribuirani operativni sistemi), Paralelno programiranje.
Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije. U okviru predispitnih obaveza studenti polažu četiri testa i jedan složeni oblikj vežbi. Na završnom ispitu se proverava teorijski deo gradiva. Broj poena potrebnih za potpis je 30.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hajduković, M.Operativni sistemi : problemi i struktura2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdane15.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Veljko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Gajić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stričević dr Lazar
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Trifunović Petar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Poparić Sara
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihić Relja
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mihić Relja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Osmajić Mihaela
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Trifunović Petar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stanojević Olja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Radović Luka
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jovanović Jovana
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Prokić Simona
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vasiljević Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Gojković Dunja
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe