Elektronika i telekomunikacije


30.05.2014. - 12:30 
Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja minimum 180 ESPB, nakon čega student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Ovaj studijski program je odgovor na zahteve industrije za stručnjacima koji će posedovati inženjersku kulturu potrebnu za razumevanje osnova oblasti elektronike i telekomunikacija, koje stručno i fleksibilno mogu primeniti u analizi i sintezi proizvoda/sistema i usluga/servisa u različitim oblastima od interesa. Stoga je cilj ovog studijskog programa obezbeđivanje  stručnjaka koji su prepoznati u profesionalnoj inženjerskoj zajednici po svom posedovanju sveobuhvatnog inženjerskog obrazovanja, koje je dodatno i uže usmereno ka stručnim znanjima iz elektronike i telekomunikacija.

Kurikulum strukovnih studija je formiran tako da odnos zastupljenosti akademsko-opšteobrazovnih predmeta bude oko 17%, stručnih 37%, a stručno-aplikativnih 45% ESPB bodova. Takođe, izborni predmeti su zastupljeni sa oko 32% ESPB bodova, što omogućava studentima da se bolje profilišu u skladu sa svojim afinitetima ka oblastima primenjene elektronike, mikroelektronike, embeded (ugnježđenih) elektronskih sistema i algoritama, obradi signala ili komunikacionih sistema.

Svršeni studenti osnovnih strukovnih studija elektronike i telekomunikacija su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse, kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti racionalnog mišljenja, sposobnosti razumevanja problema i nalaženja konkretnih rešenja u skladu sa primenjenom tehnologijom. Kod strukovnih inženjera ovih studija se dodatno podstiču i razvijaju preduzetnički duh i veštine potrebne za organizaciju poslovanja, poznavanje stranih jezika, komunikativnost i sposobnost za timski rad, mogućnost praćenja stalnih i ubrzanih promena tehnologija, visok nivo korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija. Nabrojana znanja i veštine, koja se uz to uvek praktikuju profesinalno i etički, treba da olakšaju snalaženje i zapošljavanje stručnjaka ovog izlaznog profila na širokom i dinamičnom tržištu rada u oblastima elektronike i telekomunikacija.

Za razliku od četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija, gde studenti u podjednakoj meri stiču i teorijska i praktična znanja od interesa, osnovne strukovne  studije su u većoj meri praktično orijentisane, tako da dominiraju samostalan laboratorijski rad i računarske vežbe, rezultujući u većoj osposobljenosti za korišćenje postojećih savremenih tehnologija, CAD/EDA alata i programerskih veština potrebnih za projektovanje i održavanje savremenih tehničkih proizvoda, sistema i usluga u oblastima elektronike i telekomunikacija.

Studijski program je usaglašen sa savremenim svetskim stručnim tokovima i stanjem struke, a uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama.