Predmet: Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 4 (12 - ETI18)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Ovladavanje osnovnim znanjima iz domena programiranja u elektronici i telekomunikacijama i osnovama programskog jezika C. Osposobljavanje studenata za primenu različitih metodoloških pristupa pisanju softvera i shvatanje pozicije softvera u sklopu osnovinih elektronskih i telekomunikacionih sistema.
Studenti su osposobljeni za samostalnu implementaciju osnovnih algoritama u programskom jeziku C. Studenti na vežbama stiču znanja iz editovanja izvornog koda, prevođenja programa kao i njegovog izvršavanja i debagovanja.
Osnovi pisanja programa na PC računaru - editovanje, prevođenje, debagovanje. Osnove jezika C: konstante i varijable, deklaracije i definicije, osnovni tipovi podataka, operatori, kontrola toka programa, funkcije, nizovi, pokazivači, strukture, datoteke, operacije nad bitovima.
Predavanja; Laboratorijske vežbe na računaru
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Laslo KrausProgramski jezik C sa rešenim zadacima2009Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Kolokvijumdada60.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadane5.00
Prisustvo na predavanjimadane5.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šećerov dr Emil
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojević mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojević mr Ivan
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Radosavljević Miloš
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milić Miodrag

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Računarske vežbe