Predmet: Komunikacione mreže (12 - ETI12)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.10.2012..

Usvajanje pojmova i sticanje osnovnih znanja u vezi sa telekomunikacionim i računarskim mrežama. Percipiranje problema uspostavljanja veze u mrežnom okruženju. Studenti treba da steknu predstavu o osnovnim funkcijama pri uspostavi veze u mrežnom okruženju i o raspodeli funkcionalnosti na jasno razgraničene slojeve.
Studenti će usvojiti osnovne postavke o telekomunikacionim mrežama. Biće im jasni osnovni problemi koji se rešavaju na pojedinim slojevima. Predmet je koncipiran kao niz inženjerskih problema koje treba rešiti na različitim nivoima mrežnog komunikacionog linka. Studenti će spoznati pojam inženjerskog kompromisa koji dovodi do zadovoljavajućeg rešenja sa tačke gledišta i korisnika i iskorišćenih resursa.
- Uvod; - Osnovni pojmovi mrežnog prenosa: poruke, paketi, sesije, komutacija; - Klasične mreže; - Pojam rama; - Sinhroni prenos i transportni sistemi; - Računarske mreže i podela; - Osnovi slojevite strukture: prednosti i nedostaci; - Fizički nivo: medijumi i prilagođavanje; - Linijski kodovi; - Modemi; - Nivo podataka: detekcija grešaka i ARQ procedure; - Višestruki pristup medijumu; - Algoritmi sa kolizijom, slučajni, sa osluškivanjem kanala i sa grananjem; - Kompromisni algoritmi; - Mrežni sloj i pronalaženje putanje; - Kvalitet usluge; - Transportni sloj; - Slojevi sesije, prezentacije i aplikacije; - Problem bezbednosti.
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. TanenbaumComputer Networks20034th Edition, Prentice HallEngleski
Bertsekas, GalllagerData Networks19972nd edition, Prentice HallSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šećerov dr Emil
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Bojović dr Živko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Starčević Đorđe
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Starčević Đorđe
Istraživač saradnik

Računarske vežbe