Predmet: Fizika (12 - ETI06)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2006..

Pružanje studentima osnovnih znanja iz bazičnih zakona fizike, prvenstveno termodinamike, talasnog kretanja i osnova atomske fizike, sa naglaskom na njihovu primenu u elektrotehnici.
Stečena znanja će biti korišćena u stručnim predmetima za razumevanje fizičke suštine tehničkih procesa.
Atomska i molekularna struktura materije.Maksvelova i Bolcmanova statistika mikročestica. Nulti, prvi, drugi i treći zakon termodinamike.Fazni prelazi,topljenje i ključanje. Kinetičke pojave, difuzija, provođenje toplote, viskoznost. Progresivni mehanički talasi. Ultrazvuk i primene. Doplerov efekat i primene. Fizički i fiziološki intezitet zvuka. Elektromagnetni talasi, klasični Hercov dipol. Borov model atoma, emisija fotona. Fotoefekat i Komptonov efekat. De Broljev dualizam, elektronski mikroskop. Geometrijska optika, prelamanje talasa, sočiva, mikroskop. Talasna optika, interferencija, difrakcija, disperzija, polarizacija. Elementarne osnove kvantne mehanike, Šredingerova jednačina, Hajzenbergov princip. Fermi – Dirakova raspodela.
Dve logičke celine, termodinamika i talasno kretanje mogu se polagati u vidu dva kolokvijuma. Kolokvijum je deo ispita. Kolokvijum i ispit su pismeni i usmeni. Pismeni deo je elminatoran. Usmeni deo se polaže usmeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M.V.SatarićFIZIKA,(Termodinamika,Talasno kretanje i Osnove kvantne mehanike)2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M.V.Satarić i A.MihajlovićPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M.Satarić i drugiZbirka rešenih zadataka iz fizike I i II deo1998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Kolokvijumdada70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mrkajić Vujadin

Laboratorijske vežbe