Predmet: Istorija nauke i tehnike (12 - ETI03)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastIstorija nauke i tehnike
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2012..

Osposobljenost inženjera da shvate kako su se ljudsko razumevanje prirodnog sveta (nauka) i mogućnost da se njime manipuliše (tehnika) razvijali i menjali u različitim vremenima i društvima.
Saznanja o međusobnim odnosima društva, nauke i tehnike, kao i o civilizacijskim, kulturnim, ekonomskim i političkim posledicama naučnih otkrića i tehničkih inovacija.
Naučni sistemi ideja. Tehnički sistemi. Mašina, mehanizacija i algoritam. Industrija i industrijske revolucije. Naučne revolucije. Merenje i greška. Prirodni svet i veštački svet mašina. Novi materijali i izvori energije. Upotreba i vrednovanje naučnih otkrića i tehničkih dostignuća. Društvena kontrola nauke i tehnike. Obrazovanje, finansiranje i dostupnost nauke i tehnike. Kreativnost i sloboda stvaralaštva u nauci i tehnici. Stvaralaštvo izvan naučnog i tehnološkog sistema.
Na predavanjima se izlaže problem, a zatim se otvara rasprava u kojoj studenti mogu da postavljaju pitanja, da daju primedbe i dopune izloženo gradivo. Studijski istraživački rad (svaki student/studentkinja na osnovusvoje oblasti interesovanja bira temu za rad i literaturu u saradnji sa predmetnim nastavnikom, koju zatim samostalno obradi i prezentuje kroz seminarski rad).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
James E. McClellan III and Harold DornScience and Technology in World History2006The Johns Hopkins University PressEngleski
Richard Shelton Kirby et alEngineering in History1990Dover Publications Inc. New YorkEngleski
Arnold PaceyTechnology in World Civilization1991The MIT Press, Cambridge, MassachusettsEngleski
E.J.DijksterhuisThe Mechanization of the World Picture1986Princeton University PressEngleski
Milan BožićPregled istorije i filozofije matematike2002Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, BeogradSrpski jezik
Luis MamfordTehnika i civilizacija2009Mediteran Publishing, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prezentacijadada10.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja