Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
61 

Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Табаковић др Слободан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборна позиција - 1303006
Изборна позиција - 2303006
Изборна позиција - 3303006
Изборна позиција - 4303005
Изборна позиција - 5303005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција - 6303005
Изборна позиција - 7303005
Стручна пракса000063
Мастер рад - студијски и истраживачки рад0008012
Мастер рад - израда и одбрана000048