Pripremna nastava za upis na Arhitekturu - zimski semestar


28.09.2022. - 10:21 

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, a nastavu drže zaposleni profesori.

Kurs je osmišljen kao priprema za polaganje prijemnog ispita i kao pripremna godina studija. Cilj je da kroz predavanja i radionice kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.
Ove pripreme treba da pomognu kandidatima u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu. Pitanja i zadaci na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz zadate literature.

POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE NI U KOM SLUČAJU NIJE OBEZBEĐENjE UPISA.
Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su sledeće:
1. Arhitektonsko projektovanje;
2. Urbanizam;
3. Geometrija i računari;
4. Savremena arhitektura, istorija i teorija;
5. Umetnost i dizajn u arhitekturi.

Časovi priprema u zimskom semestru održavaće se subotom u terminu od 10 do 13 časova, online preko MS Teams aplikacije. Prvi čas počinje 15. oktobra 2022. godine. U zimskom semestru (15. oktobar 2022. – 04. februar 2023. godine) planirano je 15 nastavnih jedinica. Neradne subote biće 31. decembar 2022. godine i 7. januar 2023. godine.

Cene pohađanja pripremne nastave u zimskom semestru:
Jedan dolazak (uplata za jednu subotu) 3.500,00 din
Mesec dana (uplata za 4 predavanja) 12.000,00 din
Zimski semestar (uplata za svih 15 predavanja) 40.000,00 din

Kandidati uplatu mogu izvršiti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

Instrukcije za uplatu iz inostranstva:
Iznosi iz inostranstva moraju biti uplaćeni u valuti EUR:
Jedan dolazak (jedna subota): 30 EUR
Mesec dana (4 predavanja): 100 EUR
Zimski semestar (svih 15 predavanja): 340 EUR
Pri uplati je obavezno navesti uz priložene instrukcije i poziv na broj: 110320
i svrha uplate: pripremni časovi - Arhitektura.

Troškove bankarskih provizija i transakcije plaća uplatilac, što je važno napomenuti pri uplati u banci. Instrukcije za uplatu u EUR se nalaze OVDE.

Mole se svi zainteresovani kandidati da zbog online odvijanja nastave dokaz o uplati skeniran (ili fotografisan) pošalju najkasnije u utorak do 10:00 časova pred termin kada žele da se uključe na kurs na email: arhitekturapripreme@gmail.com, kako bi na email dobili instrukcije i pristupni link za online praćenje predavanja.

Uključivanje u kurs je moguće bilo koje nedelje u toku trajanja semestra.

SPISAK LITERATURE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
Arhitektura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd

Opšta kultura:
1. Deretić Jovan, Mitrović L. Marija, Bojović Zlata, Istorija književnosti za 1. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd
2. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 3. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
3. Lj. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
4. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
5. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
6. Galović Vidosava, Istorija umetnosti za 1. i 2. razred likovne i 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd
7. Marković Mihailo, Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole (2018.g.), Zavod za udžbenike, Beograd
8. Grupa Autora, Sociologija za 3. srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd
9. Cvetković Vladimir, Cekić Nenad, Savić Mile, Filozofija za 4. razred gimnazije i stručnih škola, Zavod za udžbenike, Beograd
10. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme, Zavod za udžbenike, Beograd, 1999.
11. Pušić Ljubinko, Grad, društvo, prostor - Sociologija grada, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
12. Justejn Gorder, Sofijin svet, Geopoetika, Beograd
13. Umberto Eko, Istorija lepote, Plato, Beograd