Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer menadžmenta (Mast. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Inovacioni menadžment22000.005
Upravljanje kreativnošću22000.005
Tehnološki i tržišni trendovi22000.005
Razvoj poslovnog modela22000.005
Razvoj novog proizvoda22000.005
Upravljanje inovacionim projektima22000.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 1 III22000.005
Izborni predmet 2 III22000.005
Istraživačke metode21000.003
Poslovne veštine11000.002
Studentska praksa III00003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada III00050.005
Master rad III00005.007
 Dokumenta