На функцији: Шеф катедре


ЗвањеОдДо
ванр. проф. др Никола ЂурићВанредни професор01.10.2018.Катедра за теоријску електротехнику20181001