Predmet: Računarske simulacije dinamičkih procesa (17 - MIT004)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.12.2018..

Upoznavanje studenata sa računarskim simulacijama zasnovanim na mehanici kontinuuma. Shvatanje dobro definisanog problema kao celine fizičkih zakona i dopunskih uslova koji definišu jednoznačnost i postojanje rešenja. Upoznavanje sa uticajem tipa problema na izbor i vrstu dopunskih uslova, kao i na izbor aproksimacije za rešavanje modelskih i inženjerskih problema. Osposobljavanje studenata za samostalnu primenu različitih metoda kompjuterskih simulacija.
Student stiče teorijska znanja za prepoznavanje tipa i vrste složenog dinamičkog procesa u okvirima mehanike čvrstog tela, mehanike fluida, termodinamike u cilju jednoznačnog definisanja problema koji se simulira. Student ovladava principima korišćenja komercijalnog softvera za simuliranje i vizuelizaciju složenih dimaničkih procesa u neprekidnim sredinama kao i principima elementarnog programiranja vezanog za simulacije kontinualnih sredina.
Modeliranje problema mehanike kontinuuma. Osnovni zakoni mehanike kontinuuma. Bilansne jednačine mase, količine kretanja i energije i konstitutivne korelacije za predviđanje transportnih procesa. Skalarni problemi mehanike kontinuuma: problemi polja, problemi provođenja toplote. Problemi teorije elastičnosti, problemi mehanike fluida. Numeričke simulacije prostiranja talasa. Simulacije spregnutih mehaničkih problema.
Predavanja. Računarske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Christopher J. GreenshieldsUser Guide version 62018OpenFOAM Foundation Ltd.Engleski
F. Moukalled, L. Mangani, M. DarwishThe Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics2016SpringerEngleski
Ahmed A. ShabanaComputational continuum mechanics Third edition2018WileyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada50.00
Odbrana projektadada50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mađarević dr Damir
Vanredni profesor

Računarske vežbe