Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент312005
Производне стратегије320005
Стратешко предузетништво220004
Изборни предмет ПМ1 (МС)222004
Изборни предмет ПМ2 (МС)222004
Изборни предмет ПМ3 (МС)222004
Стручна пракса МЕН3000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Дигитална трансформација у индустрији220005
Изборни предмет ПМ4 (МС)222004
Изборни предмет ПМ5 (МС)222004
Стручна пракса МЕН4000033
Мастер рад ИМ - Студијски истраживачки рад00010010
Мастер рад ИМ - Израда и одбрана000055
 Документа