Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер заштите животне средине (Дипл. инж. зашт. жив. сред.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
242 

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, један је од новијих Департмана на Факултету техничких наука, који је почео са радом 1999. године. На Департману постоје два студијска програма: Инжењерство заштите животне средине и Инжењерство заштите на раду....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Штрбац др Драгана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Увод и принципи заштите окружења33008
Техничка хемија20204
Одабрана поглавља из физике 120204
Математика 133006
Електротехника, околина и заштита31206

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 233006
Енергија и окружење32017
Основе механике32007
Хемијски принципи у инжењерству заштите животне средине30308
Одабрана поглавља из физике 220204

Година: 2, Семестар: Зимски

Основе рачунарских технологија20215
Градитељство и животна средина33027
Статистичке методе22106
Основе заштите вода21004
Одрживо коришћење природних ресурса и систем заштите животне средине23006
Изборна позиција 120002

Година: 2, Семестар: Летњи

Алтернативна енергетика33028
Машинство у инжењерству заштите животне и радне средине31217
Биохемијски и микробиолошки принципи32107
Мониторинг животне средине30306
Изборна позиција 220002

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи термодинамике22005
Основи механике флуида21105
Мерење и контрола загађења31208
Анализа података о стању околине30306
Социјална екологија22004
Изборна позиција 320002

Година: 3, Семестар: Летњи

Моделовање и симулација у ИЗЖС32017
Управљање чврстим отпадом32007
Изборни предмет 1 (бира се 1 од 4)32017
Изборна позиција 420002
Основе експеримента у заштити животне средине30307

Година: 4, Семестар: Зимски

Пројектовање и планирање у заштити животне средине33007
Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4)33005
Изборни предмет 3 (бира се 1 од 5)33005
Распростирање поремећаја33005
Стручна пракса00043

Година: 4, Семестар: Летњи

Карактеризација рециклабилних материјала32005
Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4)33006
Изборни предмет 5 (бира се 1 од 4)22005
Савремене методе ремедијације земљишта32006
Дипломски рад000815