Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

На Факултету техничких наука 1978. год. основан је Саобраћајни одсек, који је касније прерастао у Департман за саобраћај.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Јовановић др Бојан
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 132016
Нацртна геометрија и техничко цртање33106
Физика31116
Познавање робе у транспорту21014
Изборни предмет 120003
Изборни предмет 222005

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 232016
Урбанизам и просторно планирање32016
Транспортно-логистичке особине робе31014
Економика саобраћаја23016
Изборни предмет 233006
Изборна позиција 120002

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција31116
Математичка статистика43018
Технологија водног саобраћаја31014
Анализа телекомуникационих сигнала21105
Изборна позиција 220002
Изборни предмет 422005

Година: 2, Семестар: Летњи

Програмирање и програмски језици20205
Логистика претовара32016
Операциона истраживања32005
Анализа телекомуникационих система21105
Мултимедијалне комуникације20115
Основи логистике22004

Година: 3, Семестар: Зимски

Поштански саобраћај23007
Технологија железничког саобраћаја32005
Принципи дигиталних комуникација22105
Управљање пројектима20305
Изборни предмет 532106
Изборни предмет 621004

Година: 3, Семестар: Летњи

Поштанске услуге и мрежа33006
Стратешко планирање у ПСТ23006
Принципи дигиталних модулација22004
Експлоатација телекомуникационих мрежа22105
Изборни предмет 722005
Стручна пракса00032

Година: 4, Семестар: Зимски

Основи радио и мобилних комуникација32105
Финансијско пословање у поштанском саобраћају22004
Аутоматизација у поштанском саобраћају32005
Изборни стручни страни језик20002
Изборни предмет 822005
Телекомуникационе мреже и саобраћај22004

Година: 4, Семестар: Летњи

Рачунарске комуникације32106
Организација и менаџмент у ПСТ32104
Пројектовање комуникационих система21105
Изборни предмет 922005
Завршни - дипломски рад000815