Predmet: Interakcija čovek računar (12 - E0243)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastElektrotehničko i računarsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Programski jezici i strukture podatakadada
Osposobljavanje studenata za projektovanje i implmentaciju osnovnih nosilaca interakcije čovek računar.
Stečena znanja i veštine su osnova za razvoj softvera što je moguće veće utilitarnosti u narednim kursevima i profesionalnom životu.
HCI razvoj i problemi. Razvoj interakcije orijetnisan na korisniku i uz njegovo aktivno učešće. Potrebna znanja iz kognitivne psihologije, poznate heuristike i MVC/MVP/MVVM arhitekture. Karakteristike čovekovih čula, memorije, pažnja i sticanje znanja i veštine. Sakupljanje, interpretacija i analiza zahteva. Spoznavanje korisnika, zadataka i konteksta upotrebe. HCI notacije. Klase HCI prototipova i njihova evolucija u krajnje rešenje- Alati za razvoj interfejsa. Projektovanje i prostori: GUI, web, mobile, embedded, ubiquitous. Reprezentacija i vizuelizacija. Interakcioni uređaji. Utilitarnost interfejsa. Evaluacija utilitarnosti.
Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se implementiraju interfejski različite kompleksnosti i minimalne funkcionalnosti čiji se kvalitet vrednuje. Uspešno rešene vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit se polaže u pismenoj formi. Osvojeni bodovi sa ispita, testova i obaveza sa vežbi sa sabiraju formirajući konačnu ocenu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. IvetićInterakcija čovek računar2012Srpski jezik
Ben ShneidermanDesigning the User Interface - Strategies for Effective Human - Computer Interaction, 2nd Ed1998Engleski
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory AbowdHuman-Computer Interaction, 2nd Ed1998Engleski
Jenny Preece, Yvone Rogers, Helen Sharp, BenyonHuman Computer Interaction1995Engleski
M. van Harmelen (Ed.)Object Modeling and User Interface Design1997Addison-WesleyEngleski
Marry B. Rosson, John M. CarrollUsability Engineering - Scenario-Based Development of HCI2002Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ivetić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kupusinac dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Slivka dr Jelena
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mučalov Nenad
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Selakov dr Aleksandar
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đukić Vojislav
Asistent

Računarske vežbe