Merenje i regulacija


11.06.2021. - 13:49 

Studijski program Merenje i regulacija, razvijen je zajednički od strane departmana E1 i E2, na osnovu potrebe za školovanjem inženjera elektrotehnike i informacionih tehnologija koji se, pored poznavanja ključnih osnova iz elektrotehnike i informacionih tehnologija, specijalizaciju tako da imaju odgovarajuća objedinjena inženjerska znanja i veštine iz oblasti merno-informacionih tehnologija i računarskog upravljanja, sa naglaskom na savremene smart tehnologije i koncepte "Internet of Things" i "Industrija 4.0".

Studijski program Merenje i regulacija poseban naglasak stavlja na praktična znanja i pripremu studenata da se odmah po diplomiranju mogu uključiti u radni proces. Takođe, kvalitetno znanje i veštine iz opšte-obrazovnih i stručnih predmeta iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija, pružaju mogućnost daljeg usavršavanja za studente koji planiraju nastavak studiranja na master studijama.

Studijski program Merenje i regulacija (naziv ovog studijskog programa na engleskom jeziku je Measurement-Information Technologies and Control Engineering) podrazumeva i veliki broj izbornih predmeta. Svaki student može, u konsultaciji sa savetnikom za studije, kog dobija prilikom upisa, da izabere predmete/oblasti koje će učiti, i na taj način usmerava svoje školovanje prema sopstvenim oblastima interesovanja. Studenti se preko izbornih predmeta opredeljuju za predmete koji se baziraju na razvoju i primeni hardvera, i/ili razvoju i primeni softvera, koji su specifični za njegovu oblast interesovanja. Takođe, studenti imaju mogućnost da kombinuju ove predmete u cilju sticanja šire osnove znanja iz elektrotehnike i informacionih tehnologija. Projektantski predmeti studentima daju sistemski pogled na projektovanje ili primenu merno-informacionih tehnologija i računarskog upravljanja u svim granama industrije i privrede.

Osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB), a izrada diplomskog rada predviđena je u osmom semestru.

Nakon završenih osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. Studenti sa ovom diplomom su osposobljeni da se uključe u proizvodne procese u svim granama industrije i privrede, u kojima postoji potreba za diplomiranim inženjerima elektrotehnike i računarstva, a posebno na poslovima koji zahtevaju znanja i veštine iz oblasti merno-informacionih tehnologija i računarskog upravljanja, sa naglaskom na savremene smart tehnologije i koncepte "Internet of Things" i "Industrija 4.0".

Master akademske studije traju jednu godinu (60 ESPB), u okviru koje studenti rade master rad.

Nakon završenih master studija stiče se zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva. Master inženjeri koji završe ovaj studijski program, osim sticanja naprednih znanja iz struke, stiču i proširena znanja iz oblasti projektovanja složenih sistema.

Master inženjeri, koji žele da nastave školovanje, mogu da se upišu na jedan od studijskih programa doktorskih studija iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

Studijski program Merenje i regulacija okrenut je ka sticanju praktičnih znanja. Diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva, koji završe studije na ovom programu, osposobljeni su za rad u kompanijama koje zapošljavaju diplomirane inženjere elektrotehnike i računarstva, a posebno na poslovima koji zahtevaju znanja i veštine iz oblasti merno-informacionih tehnologija i računarskog upravljanja, sa naglaskom na savremene smart tehnologije i koncepte "Internet of Things" i "Industrija 4.0".

Brojni su primeri takvih poslova:
- projektovanje i razvoj merno-upravljačkog hardvera i softvera u automobilskoj industriji;
- projektovanje i razvoj merno-upravljačkog hardvera i softvera u energetici;
- održavanje merno-upravljačkog hardvera i softvera u svim granama industrije, energetike, poljoprivrede i medicine;
- projektovanje i razvoj hardvera i softvera za mikroprocesorske module u merno-informacionim sistemima i sistemima računarskog upravljanja;
- laboratorijski rad u laboratorijama za merenje i ispitivanje;
- itd.