Predmet: Modeliranje simulacija i upravljanje (06 - F404)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematikadada
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama modeliranje i simulacije grafičkih procesa. Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama računarskih upravljačkih sistema u grafičkom inžinjerstvu.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Matematički modeli u grafičkom inženjerstvu. Simulacioni jezici. Simulacija na digitalnom računaru. Osnovni pojmovi i principi sistema automatskog upravljanja. Matematički opisi kontinualnih linearnih sistema. Mereni, upravljački i sistemi za nadzor u grafčkom inženjerstvu. Praktični primeri upravljanje grafičkim procesima i sistemima.
Predavanja; Računarske i laboratorijske vežbe; Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja. Važenje kolokvijuma je ograničeno po pravilu na dva roka. Kolokvijumi i ispit su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jeličić Z., Kulić F., Čongradac V., Kanović Ž., Živković S.Praktikum Savremena merenja i instrumentacija iz programa Lifelong Learning2003INDASSrpski jezik
Duane Hanselman, Bruce LittlefieldMastering MATLAB2011Prentice Hall; 1 editionEngleski
Mladen PopovićSenzori i merenja2004Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 4. IzdanjeEngleski
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods and Steven L. EddinsDigital Image Processing Using MATLAB2009Gatesmark PublishingEngleski
Oge MarquesPractical Image and Video Processing Using MATLAB2011Wiley-IEEE PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Kolokvijumdane40.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Srđan
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Erdeljan Andrea
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đozić Damir
Asistent

Računarske vežbe