Predmet: Štamparske forme (06 - F307)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemigrafijadada
Osposobljavanje studenata za sticanje osnovnih i praktičnih znanja iz oblasti pripreme štamparskih formi.
Stečena znanja se koriste kao osnova u daljem obrazovanju i praktičnoj primeni.
Izrada ofset štamparske forme u štampariji. Standardizacija izrade ofset štamparske forme. Faktori koji pri procesu štampe deluju na ofset štamparsku formu. Oprema za osvetljavanje. Oprema za razvijanje. Tehnologija Computer to Plate (CTP) i osnovni elementi CTP sistema. Hibridna štamparska forma. Srebrohalogenidna štamparska forma. Tehnologija termalnih ploča. Izrada štamparske forme za duboku štampu. Hemijska metoda. Elektrograviranje. Laserska izrada forme za duboku štampu. Izrada štamparske forme za visoku štampu. Fotopolimerna štamparska forma, vrste i način korišćenja. Tehnološki proces dobijanja fotopolimerne štamparske forme. Fotopolimeri za izradu štamparske forme za flekso štampu. Štamparske forme za nekonvencionalnu štampu. Štamparske forme za sito štampu i tampon štampu. Digitalna štampa i način formiranja štamparske forme za digitalnu štampu. Merno kontrolne trake za analogne i digitalne štamparske forme.
Aktivno učešće nastavnika i studenata u predavanjima uz primenu savremenih didaktičkih sredstava, rad u laboratoriji u grupama i samostalna obrada zadate teme seminarskog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Hoffman-Walbeck T.Lehrbuch Digitale Druckformherstellung2004Dpunkt Verlag, HeidelbergNemački
Hinderliter H.Understanding Digital Imposition2002GATF Press, PittsburgEngleski
Čedomir PešteracŠtamparske forme, knjiga u pripremi2008kopirnica ElektraSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pavlović dr Živko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Vasić Jelena
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Branovački Dunja

Laboratorijske vežbe