Predmet: Stručna praksa (06 - F305)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje neposrednih saznanja o funkcionisanju i organizaciji preduzeća i institucija koje se bave poslovima u okviru struke za koju se student osposobljava i mogućnostima primene prethodno stečenih znanja u praksi.
Osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.
- Upoznavanje konkretnog proizvodnog procesa grafičkog preduzeća. - Organizacija grafičke proizvodnje. - Poslovne funkcije. - Služba unapređenja i razvoja. - Priprema grafičke proizvodnje. - Tehničko- tehnološka priprema. - Grafičko oblikovanje i dizajn proizvoda. - Operativna priprema proizvodnje. - Proizvodnja grafičkih proizvoda. - Gafički sistemi proizvodnog procesa. - Održavanje i remont. - Kvalitet i kontrola kvaliteta. - Prijemna i završna kontrola. - Zaštita na radu. - Zaštita okoline. Konkretan program: Konkretan program stručne prakse dopunjuje se specifičnostima radne organizacije u kojoj se obavljanja stručna praksa.
Praktičan inženjerski rad u grafičkom preduzeću. Konsultacije i pisanje dnevnika stručne prakse u kome student opisuje aktivnosti i poslove koje je obavljao za vreme stručne prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novaković D.Upustvo za izvođenje stručne prakse2004FTN Grafičko inženjerstvo i dizajnSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada70.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!