Predmet: Reprodukciona tehnika (06 - F301)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Sticanje osnovng obrazovanja iz oblasti reprodukcioih tehnika
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i primeni u praksi.
Fotografska optika. Sočiva i objektivi. Reprodukcioni aparati. Kamera. Aparat za povećavanje. Kontakt-kopir aparat. Repetir kopir aparat. Senzitometrija i denzitometrija. Fotografski materijali. Građa fotografskog materijala. Proizvodnja fotografskog materijala. Osetljivost na boju. Specijalni fotomaterijali. Izvori svetla u reprofotografiji. Osvetljavanje i obrada fotografskog materijala. Vrste razvijača. Fiksiranje. Mašine za razvijanje. Standardizacija uslova razvijanja i kalibracija uređaja za osvetljavanje. Rasterska fotografija. Teorija rasterske tačke. Stakleni raster. Kontaktni raster. Elektronsko rastiranje. Boja. Sistemi boja. Principi višebojne reprodukcije. Elektronska reprodukciona tehnika. Skeneri. Digitalne kamere i fotoaparati. Foto CD. Elektronska montaža strana. Personalni računari. Post Script. Raster Image Processor (RIP). Portable Document Format (PDF). Probni otisak. Montaža tabaka. Elektronska montaža tabaka. Elektronske publikacije i Internet.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune veštine grafičkih tehnologija a na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novaković, D., Karlović I., Pavlović Ž., Pešterac Č.Denzitometrija i kolorimetrija-priručnik za vežbe,drugo izdanje2007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Pešterac. Č.Reprodukciona tehnika2004FTN, skripta, Novi SadSrpski jezik
Kaži, D.Elementarna tehnika fotografije1987BeogradSrpski jezik
Đorđević, M., Kovačević, M., Tatić, T. i dr.Tehničko tehnološka priprema grafičke proizvodnje1990Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd-Novi SadSrpski jezik
Buzas, F.Reprodukcios fenykepezes a nyomdaiparban1982M. Konyvkiado, BudapestMađarski jezik
Karlović I.,Tomić I., Rilovski (Jurič) I.Digitalna reprofotografija2012FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Ivana
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jurič dr Ivana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Jurič dr Ivana
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Ivana
Vanredni profesor

Računarske vežbe