Predmet: Likovna kultura (06 - F112)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 06.11.2012..

Sticanje znanja o umetnosti i njenim dostignućima kroz istorijske periode u hronološkom redosledu. Uticaj koji su određena ljudska znanja, naučena kroz umetničke procese, imala na kompletan život čoveka. Implementacija ideje u umetnosti. Uzajamnost umetničkog dela i vremena u kojem nastaje.
Predmet obučava studente šta je umetnost uz pomoć razdoblja i stilova koji čine ovaj pojam. Student saznaje o neprestanim promenljivostima ciljeva umetnosti kroz vreme i značaju i zaostavštini pojedinih perioda umetnosti na naše vreme. Kroz arhitekturu, skulpturu i slikarstvo student stiče znanja o dometima stvralačkog procesa čoveka. Student uči kako stvari u umetnosti stoje jedne prema drugima i ohrabruju se da samostalnim prosuđivanjem shvate umetnikove namere.
1. Praistorija 2. Egipat 3. Mesopotamija 4. Stara Grčka 5. Rimska imperija 6. Vizantija 7. Romanika 8. Gotika 9. Renesansa 10. Barok 11. Neoklasicizam 12. Romantizam 13. Realizam 14. Impresionizam 15. Postimpresionizam 16. Secesija 17. Avangarda (Dadaizam, Ruski konstruktivizam, Bauhaus) 18. Modernizam / Postmodernizam
Predavanja i vežbe
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
E.H.GombrihSaga o umetnosti-umetnost i njena istorija2005LagunaSrpski jezik
Lazar TrifunovićSlikarski pravci XX. veka1994ProsvetaSrpski jezik
H.W.JansonIstorija umetnosti1966JugoslavijaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jureša dr Goran
Redovni profesor iz polja umetnosti

Predavanja
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pinćjer dr Ivan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vladušić dr Jelena
Docent iz polja umetnosti

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Banjanin dr Bojan
Docent

Računarske vežbe