Predmet: Grafički materijali (06 - F106)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih i praktičnih znanja iz oblasti.
Stečena znanja se koriste u struci, samostalnom radu i daljem obrazovanju.
Materijali u grafičkom inženjerstvu – podela, osnovni pojmovi, kristalna i mikrostrukutra, fizičko-hemijske karakteristike. Papir. Proizvodnja papira, kartona, lepenke: dobijanje sirovina, priprema papirne mase, izrada papira, klasifikacija papira, kartona i metode ispitivanja. Pomoćne sirovine za izradu papira, kartona i lepenke – punila, keljiva i bojila. Oplemenjivanje papira – impregnacija, premazivanje i lakiranje. Bojenje papira, kartona i lepenke. Najvažnija svojstva papira, kartona i lepenke i njihovo ispitivanje. Svojstva površine – glatkost, prašina, čvrstoća površine (otpornost prema čupanju). Optička svojstva papira – belina, transparentnost, opacitet, sjajnost i boja. Hemijska ispitivanja – pH i određivanje sadržaja punila. Štamparske boje: vrste, sastav, uloga komponenata i štamparska svojstva. Odnos boja-podloga i klasifikacija grafičkih boja po nameni. Proizvodnja i metode ispitivanja opštih svojstava od značaja za primenu u štamprastvu. Lepila u grafičkoj industriji i metode ispitivanja njihovih svojstava. Polimerni materijali u grafičkom inženjerstvu: primena, oblikovanje i ispitivanje osnovnih svojstava. Ambalažni materijali. Tekstil: karakteristike, fizička i hemijska svojstva, bojenje. Knjigovezačko platno. Koža kao grafički materijal – kože za presvlačenje. Keramika kao grafički matrijal: primena, oblikovanje, bojenje i ispitivanje osnovnih svojstava. Guma kao grafički materijal: primena, oblikovanje i ispitivanje osnovnih svojstava.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gerić, KGrafički materijali, skripta (u pripremi za štampu)2011FTN Grafičko inženjerstvo i dizajnSrpski jezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media2001SpringerEngleski
Novak, G.Grafični materiali2004Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, LjubljanaEngleski
Novaković, D.Uvod u grafičke tehnologije2006FTN, Grafičko inženjerstvo i dizajnSrpski jezik
Gerić, K., Prica, M., Milošević, R.Grafički materijali, Praktikum za vežbe (u pripremi za štampu)2012FTNSrpski jezik
Krgović, M. Perviz, O.Grafički materijali2005Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Krgović, M., Ošap, D., Konstatinović, V., Perviz, O., Uskoković, P.Ispitivanje grafičkih materijala2006Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Prica dr Miljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adamović dr Savka
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kecić dr Vesna
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe