Predmet: Grafički materijali (06 - F106)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih i praktičnih znanja iz oblasti.
Stečena znanja se koriste u struci, samostalnom radu i daljem obrazovanju.
Materijali u grafičkom inženjerstvu – podela, osnovni pojmovi, kristalna i mikrostrukutra, fizičko-hemijske karakteristike. Papir. Proizvodnja papira, kartona, lepenke: dobijanje sirovina, priprema papirne mase, izrada papira, klasifikacija papira, kartona i metode ispitivanja. Pomoćne sirovine za izradu papira, kartona i lepenke – punila, keljiva i bojila. Oplemenjivanje papira – impregnacija, premazivanje i lakiranje. Bojenje papira, kartona i lepenke. Najvažnija svojstva papira, kartona i lepenke i njihovo ispitivanje. Svojstva površine – glatkost, prašina, čvrstoća površine (otpornost prema čupanju). Optička svojstva papira – belina, transparentnost, opacitet, sjajnost i boja. Hemijska ispitivanja – pH i određivanje sadržaja punila. Štamparske boje: vrste, sastav, uloga komponenata i štamparska svojstva. Odnos boja-podloga i klasifikacija grafičkih boja po nameni. Proizvodnja i metode ispitivanja opštih svojstava od značaja za primenu u štamprastvu. Lepila u grafičkoj industriji i metode ispitivanja njihovih svojstava. Polimerni materijali u grafičkom inženjerstvu: primena, oblikovanje i ispitivanje osnovnih svojstava. Ambalažni materijali. Tekstil: karakteristike, fizička i hemijska svojstva, bojenje. Knjigovezačko platno. Koža kao grafički materijal – kože za presvlačenje. Keramika kao grafički matrijal: primena, oblikovanje, bojenje i ispitivanje osnovnih svojstava. Guma kao grafički materijal: primena, oblikovanje i ispitivanje osnovnih svojstava.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gerić, KGrafički materijali, skripta (u pripremi za štampu)2011FTN Grafičko inženjerstvo i dizajnSrpski jezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media2001SpringerEngleski
Novak, G.Grafični materiali2004Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, LjubljanaEngleski
Novaković, D.Uvod u grafičke tehnologije2006FTN, Grafičko inženjerstvo i dizajnSrpski jezik
Gerić, K., Prica, M., Milošević, R.Grafički materijali, Praktikum za vežbe (u pripremi za štampu)2012FTNSrpski jezik
Krgović, M. Perviz, O.Grafički materijali2005Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Krgović, M., Ošap, D., Konstatinović, V., Perviz, O., Uskoković, P.Ispitivanje grafičkih materijala2006Tehnološko-metalurški fakultet, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Prica dr Miljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Adamović dr Savka
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kecić dr Vesna
Asistent-Master

Laboratorijske vežbe