Predmet: Fizika (06 - F102)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Fizika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Elektronika i optoelektronikadane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Fizike.
Stečena znanja iz osnova fizike neophodnih za struku.
Pritisak. Sila potiska. Viskoznost. Površinski napon. Kapilarnost. Temperatura. Toplota i toplotni kapacitet. Prenošenje toplote. Fazni prelazi. Vlažnost vazduha.Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Provodnici i dielektrici u električnom polju. Električne struje. Elektromagnetizam. Magnetno polje struje. Elektromagnetna indukcija. Naizmenične struje. Magnetno polje u materijalima. Dijamagnetizam, paramagnetizam, feromagnetizam. Talasno kretanje i akustika. Zvuk. Jačina i nivo jačine zvuka. Optika. Geometrijska optika. Realni optički sistemi. Regularna refleksija. Odbijanje i prelamanje na ravnim i sfernim površinama. Optički instrumenti. Talasna optika. Polarizacija. Boje. Aditivna i suptraktivna sinteza boja. Apsorpcioni pigmenti. Pigmenti sa specijalnim efektima. Spektro fotometrija. Dijagrami obojenosti. Dualizam svetlosti. Toplotno zračenje. Crno telo i Plankov zakon. Fotometrija. Fotoefekat.
Prezentacije nastavne materije uz primenu savremenih didaktickih sredstava. Laboratorijske vezbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Budimski-Petković Lj. Vučinić-Vasić M, Ilić DPraktikum laboratorijskih vežbi i? fizike2003Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Petrović A.Fizika, osnovi primenjene fizike2007Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih NaukaSrpski jezik
Vučinić-Vasić M. Čirič D., Škrbić T.,Đurić M.Zbirka zadataka iz fizike2005Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih NaukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdada20.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe