Predmet: Matematika (06 - F101)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnička mehanikadane
Modeliranje simulacija i upravljanjedada
Usvajanje osnovnog znanja iz oblasti algebre i matematičke analize. Razvoj apstraktnog mišljenja i analitičkog pristupanja problemima. Osposobljavanje studenata da stečena znanja povežu i primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Student je osposobljen za primenu matematičkih modela obrađenih u okviru ovog predmeta. Student je spreman da stečena znanja koristi u stručnim predmetima i daljem obrazovanju, a takođe i u praksi.
Kompleksni brojevi. Determinante i sistemi linearnih jednačina (Kramerovo pravilo i Gausov algoritam). Vektorska algebra i analitička geometrija u prostoru R3 (prava i ravan). Polinomi (nule polinoma, faktorizacija u skupu realnih i kompleksnih brojeva, racionalne funkcije). Nizovi (tačke nagomilavanja, granične vrednosti, konvergencija i divergencija). Realne funkcije jedne promenljive (granične vrednosti i neprekidnost). Diferencijalni račun (izvodi, izvodi višeg reda i primena). Integralni račun (neodređeni i određeni integral). Primena integralnog računa.
Predavanja. Auditorne i računske vežbe. Konsultacije individualne. Domaći zadaci. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi ilustracije i lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koje su sinhronizovane sa predavanjim, rade se karakteristični zadaci u širem obimu i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju individualne konsultacije ili konsultacije u malim grupama. Domaći zadaci se daju posle svakog obrađenog poglavlja. Deo gradiva, koji čini veću logičku celinu, može da se polaže u toku nastavnog procesa u obliku 2 modula: prvi modul čini gradivo iz algebra, drugi modul čini gradivo iz matematičke analize.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
N. AdžićMatematika za arhitekturu2001StylosSrpski jezik
N. Adžić i drugi:Zbirka rešenih zadataka iz Matematike za arhitekturu1999Srpski jezik
J. Nikić, L.ČomićMatematika I2002StylosSrpski jezik
T. Grbić, S. Likavec. T. Lukić, J. Pantović i dr.Zbirka rešenih zadataka iz Matematike jedan2004FTN Novi SadSrpski jezik
S. GilezanIzvod iz predavanja iz Matematike2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Praktični deo ispita - zadacineda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakšić dr Svetlana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Obradović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe