Predmet: Projektovanje sistema zaštite (12 - ZR402A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.10.2012..

Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenata za razvoj i uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja ibezbednosti na radu, definisanje karakteristika sistema i projektovanje osnovnih procesa koji se odvijaju u sistemu.Studenti ovladavaju alatima za razvoj i uspostavljanje upravljačkih struktura sistema upravljanja zaštitom zdravlja ibezbednosti na radu i stiču podloge za njegovu integraciju sa organizacionim, upravljačkim i procesnima strukturamapreduzeća. Tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za analizu stanja preduzeća, analizu procesa rada, utvrđivanjekritičnih tačaka procesa i definisanje sistema upravljanja rizikom.
Student će biti spreman da napravi snimak stanja preduzeća, izvrši analizu procese u proizvodnim i uslužnim preduzećimasa aspekta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, analizira usaglašenost datih procesa sa zakonskim i drugihm zahtevimaiz date oblasti poslovanja, da prepozna i identifikuje kritične tačke u procesima rada preduzeća i da definiše novu,unapređenu strukturu, upravljačkih procesa u preduzeću.
Osnovni elementi sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu; Uslovi razvoja sistema OH&S; Menadžmentljudskih resursa i zdravlje i bezbednost na radu; Procesi rada i zaštita na radu; Analiza oblikovanja tokova materijala ienergije sa aspekta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu; Definisanje snimaka stanja preduzeća; Utvrđivanje propisa,standarda i zakonskih regulativa u datoj oblasti; Utvrđivanje odgovornosti, prava i obaveza i definisanje postupaka rada,Oblikovanje informacionih tokova; Definisanje opštih i posebnih ciljeva sistema OH&S; Definisanje planova i programarealizacija aktivnosti; Definisanje sistema monitoringa; Uspostavljanje sistema dokumentovanja; Definisanje osnovasistema upravljanja rizikom; Uspostavljanje sistema motivacije; Uspostavljanje sistema prevencije; Integracija sistema OH&S sa drugim upravljačkim strukturama.
Predavanje, auditorene vežbe, računarske vežbe i konsultacije.Metod izvođenja nastave baziran je multimedijalnim predavanjima i vežbama uz simulaciju procesa, praktičnu nastavu i diskusiju na praktičnim primerima. U okviru predmetapotrebna je izrada seminarskog rada u realnom sistemu. Na vežbama nastava se obavlja u interaktivnoj formi i krozpraktičan rad u okviru laboratorijskih vežbi. Metod izvođenja nastave podrazumeva da se najmanje četrdeset procenatavremena posveti aktivnom učešću studenata, rad u laboratoriji i posete proizvodnim i uslužnim organizacijama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John Ridely, John ChanningSafety at Work2003Butterworth-Heinemann Engleski
Slobodan MoracaSkripta: Projektovanje sistema zaštite na radu2010FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Morača dr Slobodan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vulanović dr Srđan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe