Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer geodezije (Dipl. inž. geodez.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Geodetsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

U okviru studijskog modula Geodezija i geomatika student stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti određivanja oblika i dimenzija zemlje, iz oblasti definisanja i korišćenja referentnih okvira za predstavu zemljine površine u svakodnevnoj praksi, iz oblasti kartografskih znanja, znanja u prezentaciji zemljine površine korišćenjem savremenih geoinformacionih tehnologija i sistema i znanja u primeni savremenih tehnologija kao što su lasersko skeniranje terena, primene različitih senzorskih platformi u premeru, satelitskih platformi, korišćenju GPS tehnologije, fotogrametrije, daljinske detekcije i vizuelizacije prostora....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Bulatović dr Vladimir
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Računarski praktikum20114
Algebra42028
Uvod u geodeziju22004
Fizika20205
Izborni predmet 100004
Izborni strani jezik 130003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematička analiza 142028
Geodezija 121116
Osnove geonauka21003
Tehnike geodetskih merenja22004
Uvod u informacione tehnologije u geomatici20216
Izborni predmet 200002
Izborni strani jezik30003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Matematička analiza 233007
Geodezija 221115
Opšta kartografija20204
Informacioni sistemi i baze podataka20204
Sistemi i signali u geomatici20205
Izborni predmet 300005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Račun izravnanja20226
Geoinformatika20204
Verovatnoća i matematička statistika22004
Sistemi automatskog upravljanja u geomatici32128
Osnove GNSS tehnologije20204
Fotogrametrija20204

Godina: 3, Semestar: Zimski

Inženjerska geodezija22026
Modeliranje i simulacija sistema 120204
Digitalni modeli terena20306
Geoinformacioni sistemi20204
Numerički algoritmi i numerički softver20114
Izborni predmet 400006

Godina: 3, Semestar: Letnji

Metode optimizacije31026
Komasacija21014
Inženjerska geodezija 232106
Distribuirani sistemi u geomatici21104
Katastar22015
Izborni predmet 500005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Detekcija objekata podzemne infrastrukture30306
Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike30306
Izborni predmet 632005
Izborni predmet 732006
Izborni predmet 832005
Stručna praksa- projekat00033

Godina: 4, Semestar: Letnji

Viša geodezija30305
Integrisani sistemi premera30215
Izborni predmet 923004
Završni - bečelor rad000915