Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer geodezije (Dipl. inž. geodez.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Geodetsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

U okviru studijskog modula Geodezija i geoinformatika student stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti određivanja oblika i dimenzija zemlje, iz oblasti definisanja i korišćenja referentnih okvira za predstavu zemljine površine u svakodnevnoj praksi, iz oblasti kartografskih znanja, znanja u prezentaciji zemljine površine korišćenjem savremenih geoinformacionih tehnologija i sistema i znanja u primeni savremenih tehnologija kao što su lasersko skeniranje terena, primene različitih senzorskih platformi u premeru, satelitskih platformi, korišćenju GPS tehnologije, fotogrametrije, daljinske detekcije i vizuelizacije prostora....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Bulatović dr Vladimir
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Računarski praktikum2011.004
Algebra4202.008
Uvod u geodeziju2200.004
Fizika2020.005
Izborni predmet 11-2200.004
Izborni strani jezik 13000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematička analiza 14202.008
Geodezija 12111.006
Osnove geonauka2100.003
Tehnike geodetskih merenja2200.004
Uvod u informacione tehnologije u geomatici2021.006
Izborni predmet 220-200.002
Izborni strani jezik3000.003

Godina: 2, Semestar: Zimski

Matematička analiza 23300.007
Geodezija 22111.005
Opšta kartografija2020.004
Informacioni sistemi i baze podataka2020.004
Sistemi i signali u geomatici2020.005
Izborni predmet 32200.00-1.005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Račun izravnanja2022.006
Geoinformatika2020.004
Verovatnoća i matematička statistika2200.004
Sistemi automatskog upravljanja u geomatici3212.008
Osnove GNSS tehnologije2020.004
Fotogrametrija2020.004

Godina: 3, Semestar: Zimski

Inženjerska geodezija2202.006
Modeliranje i simulacija sistema 12020.004
Digitalni modeli terena2030.006
Geoinformacioni sistemi2020.004
Numerički algoritmi i numerički softver2011.004
Izborni predmet 420-30-20.00-1.006

Godina: 3, Semestar: Letnji

Metode optimizacije3102.006
Komasacija2101.004
Inženjerska geodezija 23210.006
Distribuirani sistemi u geomatici2110.004
Katastar2201.005
Izborni predmet 5220-20.005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Detekcija objekata podzemne infrastrukture3030.006
Uvod u daljinsku detekciju i računarsku obradu slike3030.006
Izborni predmet 62-3020.005
Izborni predmet 73020.006
Izborni predmet 830-11-20.00-1.005
Stručna praksa- projekat0003.003

Godina: 4, Semestar: Letnji

Viša geodezija3030.005
Integrisani sistemi premera3021.005
Izborni predmet 92-30-20-20.004
Završni - bečelor rad0009.0015