Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер информационих технологија (Маст. инж. инф. технол.)


Образовно поље
ИМТ


Научно-стручне области
ИМТ студије (Информационе технологије: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Електротехничко и рачунарско инжењерство)


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Информационе технологије и системи у данашње време чине окосницу савременог друштва. Они посебно долазе до изражаја у пословном свету, како у производном тако и у услужном домену, где је тешко замислити било какву активност која није директно или индиректно подржана информационим технологијама и системима...
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Стефановић др Дарко
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет МАС ИИС 120020.004
Реинжењеринг информационих система20200.005
Системи електронске управе20200.005
Изборни предмет МАС ИИС 220020.004
Изборни предмет МАС ИИС 320020.004
Изборни предмет МАС ИИС 420020.004
Стручна пракса - мастер ИИС00006.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Дистрибуирани информациони системи30300.006
Изборни предмет МАС ИИС 520200.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000100.0010
Мастер рад - израда и одбрана00007.0010