Na funkciji: Sekretar odseka


ZvanjeOdDo
Radmila BakićAdministrativno tehnički sekretar01.01.2015.Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku20150101