POSETA STUDENATA PREDUZEĆU TETRA PAK U GORNJEM MILANOVCU


10.01.2014. - 11:27
Pored teorijskih saznanja koje studenti stiču u nastavnom procesu, praktična primena naučenog gradiva je važna pri osposobljavanju mladih ljudi za rad nakon završenih studija. Da je studentima potreban uvid u odvijanje stvarnih procesa rada u domaćim preduzećima, prepoznali su profesori i asistenti sa Departmana za IIM, koji godinama organizuju posete studenata različitim preduzećima.

U decembru mesecu 2013.godine, doc. dr Milovan Lazarević i predmetni asistent Đorđe Lazarević, organizovali su put i posetu studenata preduzeću Tetra Pak u Gornjem Milanovcu. U okviru nastavnog procesa na predmetu Projektovanje proizvodnih sistema, grupa od 50 studenata četvrte godine Departmana za Grafičko inženjerstvo i dizajn i studenata treće godine usmerenja Industrijko inženjerstvo, imala je priliku da vidi uspešnu praktičnu primenu stečenih teorijskih sazananja iz pomenutog predmeta.

Prilikom obilaska pogona preduzeća Tetra Pak, studenti su prisustvovali stvarnom odvijanju procesa rada i praktičnoj primeni pojedinih metoda organizacije rada, kao što su world class manufacturing i lean filozofija.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.