Doktorandi i profesori DIIM na Međunarodnoj DAAAM doktorskoj školi u Zadru


20.11.2013. - 07:19
Drugu međunarodnu DAAAM doktorsku školu u Zadru pohađalo je i tri doktoranda sa našeg Fakulteta: Vladimir Todorović, Aleksandar Rikalović i Đorđe Lazarević. Oni su od 20. do 27. oktobra ove godine, imali priliku da razmene i usvoje nova znanja kroz predavanja, kreativne radionice i grupni rad sa još 25 doktoranada i uz pomoć 20 profesora. Učešće na doktorskoj školi omogućila im je kompanije "FESTO" koja im je dodelila stipendiju na osnovu prethodno ostvarenih rezultata.

Pored studenata, aktivno učešće u doktorskoj školi uzeli su i profesori FTN-a: prof. dr Ilija Ćosić, doc. dr Bojan Lalić, doc. dr Petar Vrgović i doc. dr Željko Tekić. Ovom prilikom je održan i 24. Međunarodni DAAAM simpozijum, na kome su naši doktorandi i profesori publikovali naučne radove.

Ostvarena je još jedna saradnja u vidu pokretanja novog naučnog žurnala, čiji je cilj promovisanje i širenje naučnih rezultata nastalih u okviru DAAAM mreže brojnih univerzitata iz centralne, istočne i južne Evrope, Rusije, Japana i Južne Koreje.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.