Partnerstvo FTN-a sa Majkrosoftom u okviru programa "IT Academy"


19.11.2013. - 10:54
Veliku prednost prilikom zapošljavanja studentima će pružiti novi program saradnje FTN-a sa Majkrosoftom pod nazivom "IT Academy". Kursevi, koji su koncipirani kao priprema za polaganje i dobijanje zvaničnih Majkrosoftovih sertifikata, ubuduće će se izvoditi za sve studente Fakulteta nezavisno od toga na kojem nivou studija se nalaze.

FTN kao obrazovna institucija već duži niz godina učestvuje u "DreamSpark" programu kompanije Majkrosoft koji pruža mogućnost studentima da dobiju veliki broj njihovih softverskih alata i instaliraju ih na svoj personalni računar.

Partnerskim odnosom u okviru programa "IT Academy", saradnja Fakulteta sa Majkrosoftom podiže se na viši nivo i omogućuje studentima pristup najnovijim softverskim tehnologijama, literaturi i ostalim edukativnim interaktivnim materijalima, kao i pripremi za sertifkaciju.

Ovakav način usavršavanja je koristan za sve polaznike, studente bez iskustva, kao i za programere i dizajnere sa profesionalnim iskustvom. Program im omogućava ovladavanje novim softverskim veštinama, dok širu percepciju o poslovanju onlajn i primeni znanja stečenih na "IT Akademiji" mogu da dobiju na specijalističkim strukovnim studijama iz e-poslovanja na Deprtmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Na studijama projektnog menadžmenta (specijalističkim ili master) studenti pohađaju nastavu iz predmeta gde ih asistent Miloš Jovanović uči praktičnoj primeni softverskih alata u upravljanju projektima, poput MS project 2010. U izjavi za radio 021, Miloš ističe kao posebnu mogućnost i dobijanje zvaničnog sertifikata pripreme za polaganje ispita po Majkrosoft metodologiji. On dodaje da je cilj "IT Akademije" da obezbedi  lakše zapošljavanje studenatima koji će imati priliku da prođu zvanične kurseve kroz nastavu ili kroz dodatne obuke, ali i da doprinese usavršavanju i dodatnoj obuci polaznicima kroz specijalističke studije.