Mi smo laboratorija u kojoj se izvode eksperimenti razvoja organizacije


15.11.2013. - 13:18
U intervjuu za FTN Novine, doc. dr Bojan Lalić, novi direktor Departmana za Industrijsko inženjerstvo i menadžment, ističe da je rad sa studentima i dalje primaran, ali i da je potrebno motivisati profesore, a oni studente kako bismo dobili odličan rezultat.

Mentorstvo i saradnja sa prof. dr Dragutinom Zelenović i prof. dr Ilijom Ćosić, kao i rad u inostranstvu, zaslužni su za njegov profesionalni razvoj i veliko iskustvo koje ima kao najmlađi direktor u istoriji Departmana za IIM.

"Svestan sam da nema idealnih sistema u kome smo svi srećni i zadovoljni, ali naš sistem mora da bude izgrađen baš onako kako učimo studente. Mi smo laboratorija u kojoj se izvode eksperimenti razvoja organizacije." ističe doc. Lalić za FTN Novine.

Svestan činjenice da smo ponekad "sami sebi prepreka", doc. Lalić se i dalje vodi Gandijevom mantrom "Budi promena koju želiš da vidiš oko sebe" i veruje da ona daje dobar okvir profesionalnog razvoja, razvoja međuljudskih odnosa i komunikacije na departmanu, kao i u životu uopšte.

Ponosan na instituciju kojoj pripada, govori o svojim težnjama i budućim planovima na Departmanu za IIM, a ceo intervju sa doc. dr Bojanom Lalić, možete pročitati u novom broju FTN novina.