Doc. dr Marjan Leber održao predavanje i poklonio Uređaj za merenje i upravljanje vremenom rada


07.11.2013. - 13:52
Doc. dr Marjan Leber održao je predavanje na temu "Savremeni koncepti i trendovi u organizaciji rada" i predstavio Uređaj za merenje i upravljanje vremenom rada, kao savremeni sistem za statističku obradu snimaka izmerenog vremena rada, koji je ovom prilikom i poklonio Departmanu.

Direktor Departmana doc. dr Bojan Lalić najavio je ovo interesantno predavanje kao korisno za nadogradnju znanja i veština budućim inženjerima, a problematiku upravljanja vremenom predstavio je kao potencijalni izvor ideja za studentska istraživanja u okviru svojih diplomskih i master radova. Takođe, naveo je mnogo razloga za gostovanje doc. dr Marjan Lebera i predstavio ga kao autora brojnih knjiga koje se koriste u nastavnom procesu na našem Departmanu, kao profesora koji se nakon desetogodišnje karijere u automobilskoj industriji posvetio akademskoj karijeri u oblasti proizvodnog menadžmenta, i dalje održavajući veze s privredom. Upravo svojom profesionalnom i akademskom karijerom zaslužio je da drži predavanja na različitim Univerzitetima, rekao je doc. dr Bojan Lalić, a to zadovoljstvo je imala danas i publika na ovom predavanju.

U okviru svog predavanja, doc. dr Marjan Leber, istakao je ulogu normativa rada u današnjim uslovima, ne samo kao osnovu za nagrađivanje i kontrolu, već i kao strateški alat prilikom planiranja procesa i kvaliteta rada, upravljanja vremenom i troškovima. Poznavanje normi rada je veoma važno za efektivno upravljanje kvalitetom, vremenom, troškovima i nadasve inovativnošu u poslovanju. Poslovni cilj je svakako vezan za minimiziranje troškova, dok je cilj organizacije rada vezan za maksimiziranje produktivnosti, minimiziranje troškova i minimiziranje stepena greške i učestalosti kvarenja, što je usko vezano za definisanje normi rada, ističe doc. dr Marjan Leber. Kvantifikaciju uštede vremena prikazao je na primerima velikih automobilskih kompanija, gde su ostvareni značajni rezultati u smanjenju troškova na nivou radnih mesta, što na godišnjem nivou celokupne proizvodnje iznosi i po nekoliko hiljada evra.

Predavanje je završio s interesantnim video zapisima o svakodnevnim načinim uštede vremena, ističući još jednom važnost ovog neobnovljivog resursa kako u proizvodnji, tako i u svakodnevnom životu.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.


   (1)