Predmet: Osnove elektrotehnike (17 - ESI119)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastPrimenjeno softversko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.07.2017..

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom elektrotehnike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektrostatike i osposobe za rešavanje električnih kola vremenski konstantnih struja. Takodje, studenti se osposobljavaju za proračun osnovnih parametara potrošača u ovim kolima, otpornika i kondenzatora. U drugom delu se studenti upoznavaju sa terminologijom elektromagnetike, sa osnovnim fizičkim zakonima elektromagnetike i osposobljavaju za rešavanje električnih kola vremenski promenljivih struja. Uz rešavanje jednostavnih mreža prostoperiodične struje, cilj je da se studenti osposobe i za rešavanje simetričnih trofaznih mreža. Takođe, studenti se osposobljavaju i za proračun impedansi, kao i osnovnih parametara potrošača u ovakvim mrežama, otpornika, kalemova, kondenzatora i spregnutih kalemova.
Studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju: - da izračunaju kapacitivnost jednostavnih homogenih simetričnih struktura (npr. koaksijalnog kabla sa više slojeva dielektrika) - da izračunaju otpornost homogenih višeslojnih struktura - da reše jednostavna električna kola vremenski konstantne struje - da izračunaju maksimalnu vrednost snage elemenata u kolima i zaštite ih od pregorevanja. U drugom delu, studenti koji uspešno savladaju gradivo na predmetu znaju da izračunaju magnetsko polje jednostavnih simetričnih struktura, da izračunaju induktivnost jednostavnih struktura sa namotajima, da reše jednostavna električna i magnetska kola sa prostoperiodičnim strujama, da izračunaju trenutnu, aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu elemenata u mreži i poprave faktor snage u monofaznim i simetričnim trofaznim mrežama.
Elektrostatika (Vektor jačine električnog polja, Gausov zakon, Električni potencijal i napon, Provodnici u elektrostatičkom polju, Kapacitivnost i kondenzatori, Dielektrici u elektrostatičkom polju, Granični uslovi, Energija i sile u elektrostatičkom polju). Električna kola vremenski konstantne struje (Vektor gustine struje i jačina struje, Omov zakon i otpornici, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Generatori, Uslov prenosa maksimalne snage, Teorema održanja snage, Metode rešavanja elektičnih kola, Teorema superpozicije, Tevenenova i Nortonova teorema, Teorema o kompenzaciji, Teorema reciprociteta, Električna kola sa kondenzatorima). Vremenski konstantno magnetsko polje (Vektor magnetske indukcije, Bio-Savarov zakon. Magnetski fluks, Amperov zakon, Feromagnetici, Magnetske karakteristike materijala, Granični uslovi, Magnetska kola). Vremenski sporo promenljivo elektromagnetsko polje (Elektromagnetska indukcija, Faradejev zakon, Lencov zakon, Vrtložne struje, Površinski efekat i efekat blizine, Sopstvena i međusobna induktivnost, Transformatori, Energija i sile u magnetskom polju). Električna kola vremenski promenljive struje (Prostoperiodični režim, Impedansa, Rešavanje kola u kompleksnom domenu, Kompleksna snaga, Uslov prenosa maksimalne snage, Popravka faktora snage, Prosta rezonantna kola, Spregnuta kola, Simetrični trofazni sistemi).
Nastava se izvodi u vidu predavanja i vežbi, uz povremene video prezentacije. U nastavi se primenjuje induktivni metod. Na osnovu niza malih primera, formira se studentsko znanje koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 11990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Popović, B.Osnovi elektrotehnike 21990Građevinska knjiga, BeogradSrpski jezik
Đurić, N., Kljajić, D.Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za elektroenergetski softverski inženjering2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đurić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Kasaš-Lažetić dr Karolina
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Herceg dr Dejana
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milutinov dr Miodrag
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kljajić dr Dragan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Spasić Teodora
Asistent

Auditorne vežbe