Čiste energetske tehnologije


28.05.2014. - 16:14 

O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program Čiste energetske tehnologije je koncipiran kao interdisciplinaran studijski program, koga dominantno čine dve naučne oblasti, mašinsko inženjerstvo i inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. U realizaciji navedenog interdisciplinarnog studijskog programa pored predmeta iz pomenute dve naučne oblasti, zastupljeni su i predmeti iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, opštih prirodnih disciplina i industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.

Čiste energetske tehnologije čine energetski efikasne tehnologije i tehnologije obnovljivih izvora energije, koje smanjuju korišćenje energije iz konvencionalnih izvora, odnosno iz fosilnih goriva. Rast energetske potrošnje u svim oblastima ljudske delatnosti, rast ljudske populacije, ograničena količina fosilnih goriva i značajan porast koncentracije gasova staklene bašte u atmosferi, nametnuli su potrebu traganja za novim energetskim tehnologijama, koje će biti efikasnije, i za novim vrstama energetskih izvora, koji će biti obnovljivi. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u svojoj primeni koriste vrlo različite tehnologije. Mere energetske efikasnosti se odnose na metode i sredstva za smanjenje potrošnje energije unapređenjem korišćenja uređaja, poboljšanjem servisa i održavanjem, zamenom sistema upravljanja itd. Najbolje dostupne energetske tehnologije predstavljaju tehnologije koje nude i najsavremenija rešenja za zaštitu životne sredine. Emisije nastale iz procesa ovih tehnologija su dovedene do minimuma. Najbolje dostupne tehnologije su definisane različitim protokolima Evropske unije i počele su da se primenjuju u našoj zemlji.

Čiste energetske tehnologije je program koji je nastao kao odgovor na potrebe tržišta i zahteva koje postavlja industrija, privreda i institucije.

Studijski program Čiste energetske tehnologije izvodi se na dva nivoa akademskih studija:

Osnovne akademske studije traju četiri godine, vrede 240 ESPB i nakon ovih studije stiče se zvanje diplomirani inženjer energetskih tehnologija.
Master akademske studije traju godinu dana, vrede 60 ESPB i nakon ovih studija stiče se zvanje master inženjer energetskih tehnologija.

ZAŠTO ČET?
U vremenu traganja za  putevima dostizanja održivog društvenog razvoja kao i povećanja energetske efikasnosti u svim  sektorima izražena je težnja i potreba integrisanja raznih specijalnih znanja. Studijski program Čiste energetske tehnologije nudi upravo takvu  integraciju i obrazovanog inženjera kakvog novo tržište sve više zahteva. Osim toga, navedeni studijski program karakteriše sledeće:
• razvijanje talenta, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta,
• razvijanje sposobnosti studenata za timski rad,
• nudi studentima posebna znanja iz oblasti energetskog  inženjerstva i zaštite životne sredine,
• studenti su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse,
• student stiče temeljno poznavanje i razumevanje disciplina svih odgovarajućih struka, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,
• studenti stiču znanje kako da ekonomično koriste raspoložive prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja,
• student stiče opšte i predmetno specifične sposobnosti: primenu koncepta najboljih raspoloživih tehnika (BAT), poboljšanje industrijskih procesa u cilju smanjenja energetskog intenziteta i zaštite životne sredine, uvođenje savremenih energetskih tehnologija; primenu energetski efikasne opreme u stambenim i javnim zgradama (efikasno osvetljenje, grejanje i hlađenje); izradu analitičkih dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine; da na odgovarajući način napiše i da prezentuje rezultate rada,
• usaglašen je sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja,
• ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora,
• individualni pristup i mentorski rad profesora.

PRAKSE
Studijski program Čiste energetske tehnologije obezbeđuje obaveznu stručnu praksu i praktičan rad na kojoj studenti imaju priliku da stečeno obrazovanje upotrebe na praktičan način. Istovremeno, time se pruža prilika da izgrade sopstvenu mrežu kontakata i već na studijama započnu svoju karijeru. Stručna praksa se realizuje u odgovarajućim naučno-istraživačkim ustanovama, u organizacijama za obavljanje inovacione aktivnosti, u organizacijama za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, u privrednim i industrijskim sistemima i javnim ustanovama.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA
Student nakon sticanja zvanja diplomiranog inženjera energetskih tehnologija stiče mogućnost zapošljavanja u širokom spektru delatnosti:
• obavljanje poslova energetskog menadžera (u sektoru industrije i zgradarstva),
• u gradskim upravama,
• u agencijama i preduzećima koja se bave energetikom,
• u preduzećima i servisima koji se bave energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije,
• u projektantskim biroima i konsultantskim preduzećima,
• u preduzećima koja se bave prodajom i proizvodnjom energetskih tehnologija i drugo.


SERVISI ZA BUDUĆE STUDENTE:
- Facebook strana studijskog programa: Čiste energetske tehnoligije
- Facebook strana Departmana: Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštie na radu - FTN
Depertman za energetiku i procesnu tehniku
- Facebook grupa FTN-a: Biću student FTN - upis 2023