Predmet: Građevinska fizika (06 - GG06)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz građevinske fizike značajnih za građevinsku struku.
Osnovna znanja iz građevinske fizike
Međunarodni sistem jedinica. Vektori i skalari. Gravitaciona sila-težina tela. Sila reakcije podloge. Osnovi mehanike fluida. Osnove elektrostatike. Električno polje i potencijal. Električne struje. Jednosmerne struje, otpor.Oscilatorno kretanje, vibracije, talasi. Slobodne vibracije. Prigušeno oscilovanje, Prinudne vibracije. Talasna jednačina. Jačina i nivo jačine zvuka. Odbijanje i apsorpcija zvuka. Ultrazvuk. Optika. Osnovni zakoni geometrijske optike. Fotometrija. Kvantne karakteristike svetlosti, fotoefekat, laseri. Elementi nauke o toploti.Unutrašnja energija. Specifična toplota. Fazni prelazi. Idealni i realni gasovi. Osnovni zakoni termodinamike. Termodinamički procesi. Karnoov ciklus. Toplotne pumpe i rashladni uređaji. Vlažnost vazduha. Toplotno širenje i naponi. Elastičnost materijala. Provođenje toplote. Difuzija vodene pare kroz zidove. Strujanje.Toplotno zračenje. Crno telo i Plankov zakon.
Predavanja, laboratorijske vežbe, računske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ana PetrovićGrađevinska fizika2004Univerzitet u Novom Sadu Fakultet Tehničkih NaukaSrpski jezik
M. Vučinić -Vasić, D. Ćirić, T. Škrbić, M. ĐurićZbirka zadataka iz fizike2005Srpski jezik
Lj. Budinski Petkovic, S. Grujic, D. IlicPraktikum Laboratorijskih vezbi iz fizike2006Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Aleksandar

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Radić dr Jelena
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe