37. Saobraćijada - Bugarska


18.07.2011. - 00:00

Departman za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada u saradnji sa drugim fakultetima iz zemlje i regiona organizuje tradicionalno okupljanje studenata saobraćaja - 37. Saobraćijadu. Ove godine, Saobraćijada će se održati u Bugarskoj, u mestu Sunčani Breg, od 13-18.05. uz učešće preko 800 studenata iz zemlje i regiona.

Ova tradicionalna manifestacija obuhvata niz takmičenja u naučnim disciplinama gde najbolji studenti imaju priliku da uporede svoje znanje i tako indirektno rangiraju svoje fakultete među drugim fakultetima u regionu, prezentacije najboljih diplomskih i naučnih radova iz prošle godine, kao i niz sportskih takmičenja koja izazivaju veliko interesovanje među učesnicma. Osim takmičarskog karaktera, cilj Saobraćijade je uspostavljanje kontakata, razmena ideja i iskustava, kao i unapređivanje tehničkog znanja studenata saobraćaja.Učesnici ovogodišnje 37. Saobraćijade su:

Departman za saobraćaj - Fakultet tehničkih nauka - NOVI SAD

Saobraćajni fakultet - BEOGRAD

Saobraćajni fakultet  - DOBOJ

Saobraćajni fakultet - SARAJEVO

Saobraćajni fakultet  - TRAVNIK

Fakulteta za gradbeništvo - MARIBOR

Pomorska akademija - KOTOR

Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama  - BERANE