Stručna praksa u kompaniji Carlsberg Srbija


18.07.2011. - 00:00
Kompanija Carlsberg Srbija raspisala je konkurs za 2 (dva) praktikanta, studenta saobraćaja, studijskog programa Saobraćaj i transport u sektoru Logistike - transporta u svojoj centrali u Čelarevu. Ukupno predviđeno trajanje prakse je 3 (tri) meseca.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti popunjavanjem prijave na sledećem linku http://rchr.carlsberg.rs

Rok za prijavu: 12.05.2011.

Opis posla:   Pracenja i kontrola rada flotnih vozila
   Saradnja  sa mrežom servisa  i dobavljačima rezervnih delova
   Kontrola putnih naloga i praćenje zakonske regulative iz oblasti saobraćaja
   Praćenje, kontrola i unos podataka koji se odnose na održavanje i eksploataciju vozilaCarlsberg Srbija