Predmet: Mehatronika (17 - H1404)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Cilj predmeta je da se studenti obuče kreativnom procesu konstruisanja mehatroničkih sistema pri čemu se njegove funkcije posmatraju integralno a ne odvojeno. Npr. veoma često se upravljanje nekim delom sistema može učiniti efikasnijim odgovarajućim konstruktivnim rešenjem pre nego promenom strukture ili parametara upravljačkog uređaja. Studenti ovaj zadatak rešavaju konstrukcijom malog mobilnog robota. Studenti treba da na osnovu zadatka datog u potpuno opštim crtama projektuju i realizuju robot koji je u stanju da postavljeni zadatak reši. Tokom rada na realizaciji robota studenti nauče da identifikuju problem, kreiraju, razviju i odaberu najbolju strategiju i koncept. Studenti zatim najbolji koncept realizuju kroz module, a zatim nastavljaju sa integracijom sistema, testiranjem sistema kao celine i otklanjanem grešaka. Tokom celog kursa se insistira na profesionalnom inženjerskom pristupu obavezama, timskom radu i visokom stepenu profesionalne etike.
Ishodi predmeta je ovladavanje procesom konstruisanja i izrade mehatroničkih sistema kroz realizaciju konkretnog uređaja (robota). Treba istaći da se tokom rada kod studenata razvije razumevanje da je za ispravan rad uređaja potreban usklađen razvoja svih svih njegovih modula (ne sme biti slabih mesta, a neracionalno je dodatno doterivati modul koji već radi zadovoljavajuće), studenti shvate prednosti sistematičnosti u radu i poštovanja predviđenih rokova i neophodnosti posvećenosti radu i entuzijazma za postizanje rezultata visokog dometa. Takođe se stiče lično iskustvo o značaju timskog rada, profesionalnog pristupa poslu i etike.
Tokom kursa studenti uče da:1.identifikuju problem, 2.koriste fundamentalne principe, odgovarajuću analizu i eksperimente da bi generisali, razvili i selektovali ideje,3.kreiraju strategije za rešavanje postavljenih zadataka,4.kreiraju koncepte za implementaciju najbolje strategije,5.koncepte implementiraju i konkretizuju kroz module,6.realizuju radioničke crteže svih mehaničkih modula i njihovih elemenata i izrade ih. Zatim realizuju šeme svih elektronskih modula, projektuju štampane pločice, izrade ih, zaleme elektronske komponente i testiraju svu elektroniku,7.integrišu ceo mehatronički sistem (mehaniku i elektroniku) sastavljanjem modula, programiraju ga, testiraju i otklanjaju uočene greške,8.realizuju svu pripadajuću dokumentaciju,9.poštuju prethosno definisane rokove za svaku fazu posla, 10.tokom celokupnog procesa primenjuju profesionalni pristup obavezama i visok stepen etike.
Svake godine se definiše novii zadatak istovetan je za sve studente. Studenti se podele u timove od po 5 članova i svaki tim realizuje svoj robot. Pre podele u timove svi studenti dobiju kratku obuku o timskom radu i testiraju se njihove prirodne sklonosti sa aspekta timskog rada. Ukazuje im se na karakteristike koje dobar tim treba da ima i preporučuje im se kako komponuju da svoj tim komponuju. Međutim, ne utiče se na njihov izbor članova tima. Svaki tim, iz redova studenata starijiih godina, dobija mentora-savetnika kojem mogu da se obrate kada imaju problem za koji im je potreban savet. Mentora-savetnik pazi na podjednako angažovanje svih članova tima.Kurs nema formalni završni ispit i smatra se uspešno okončanim ukoliko se pokaže da je robot uspešno realizovan, tj. da ispravno funkcioniše i ispunjava postavljeni zadatak. Robot se smatra uspešno realizovanim ukoliko na terenu za takmičenje bez prisustva protivnika ostvari pozitivan rezultat.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D. Shetty, R. KolkMechatronics System Design1997PWS Publishing Company, ISBN 0-534-95285-2.Engleski
Miltenović, V.Mašinski elementi : oblici, proračun, primena2002Mašinski fakultet, NišSrpski jezik
H.D. Stolting, W. Backe, H. JanochaActuators: Basics and Applications2003Springer-Verlag, ISBN-10: 3540615644Engleski
W. H. Yeadon, A. W. Yeadon, B. EspositoHandbook of Small Electric Motors2001McGraw-Hill, ISBN-13: 978-0070723320Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada70.00
Odbrana projektadada30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić dr Milutin
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Raković dr Mirko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Raković dr Mirko
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Babić Mladen
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milić Lazar
Asistent

Laboratorijske vežbe