Svečana primopredaja dužnosti!


28.09.2012. - 00:00
Na svečanoj sednici Saveta Fakulteta tehničkih nauka i Nastavnog naučnog veća 28. septembra održana je primopredaja dužnosti stare novoj upravi Fakulteta. Prof. dr Ilija Ćosić predao je novom dekanu prof. dr Radetu Doroslovačkom Zapisnik o primopredaji u kojem se nalazi sveobuhvatni pregled stanja našeg Fakulteta. Tom prilikom prof. dr Ilija Ćosić zahvalio se kolektivu i studentima koji su tokom 14 godina njegovog mandata sarađivali sa njim. Dekan FTN-a prof. dr Rade Doroslovački pozdravio je sve prisutne i na opšte zadovoljstvo poručio da će dobra saradnja sa zaposlenima i studentima biti nastavljena i tokom njegovog mandata. U svojstvu svedoka primopredaji je prisustvovala advokat Radmila Tomić.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.